אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה | כל המידע לשנת 2021

אובדן כושר עבודה – בין אם הנכם עובדים בעבודה משרדית ונטולת היבטים פיזיים, או שמא הנכם פועלי עמל יום יומיים, כושר עבודתו של אף אדם אינו חסין מקיום נצחי, כאשר לעתים רבות אנשים מכלל סוגי משלחי היד והמקצועות השונים נאלצים לחדול מעבודתם בשל תאונה שארעה להם או התפתחותו של מצב בריאותי אשר מונע מהם לעבוד. 

כמו כן, כאשר כושר העבודה נעלם בשלב מוקדם בחיים, הדבר עלול לסכן במידה רבה את עתידו הכלכלי של הנפגע, שכן כעת עליו להתקיים שנים רבות מבלי היכולת לפרנס את עצמו עצמאית ובאותם האמצעים אשר עמדו לזכותו טרם לכן. לכן, במאמר הקרוב נרחיב אודות אובדן כושר עבודה כשלעצמו, כמו גם ביטוח אובדן כושר עבודה והיבטיו.

תוכן עניינים

מה זה אבודן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מונח המתייחס לאדם אשר בשל מחלה ו/או תאונה איבד באופן מלא או חלקי את יכולתו לפעול במסגרת משלח ידו בו פעל בטרם חל שינוי במצבו הבריאותי. כמו כן, מדובר בהגדרה אשר עלולה להפוך לעובדה קיימת מעתה ועד עולם, כמו גם זמנית וברת שינוי לנוכח החלמתו של אותו אדם והתגברות על המכשול אשר הציב בפניו האירוע אשר מנע ממנו לעבוד וכפועל יוצא מכך להתפרנס. 

בנוסף לכך, מפאת הגיוון הרב אשר קיים בין משלחי היד השונים, אובדן כושר עבודה הוא סובייקטיבי ומשתנה במידה רבה, כאשר לעתים מדובר באובדן כושר עבודה באשר הוא, כפי שקורה לאדם אשר חלילה וחס חווה שיתוק גורף אשר מרתק אותו מכל פעולה, בעוד שלעתים מדובר באובדן כושר עבודה מסוים לנוכח המקצוע בו פעל טרם לכן, כאשר קיימת לו היכולת הכללית לעבוד בעבודה אחרת.  

זאת ועוד, כי בהינתן פגיעה בכושר עבודתו של אדם, קיימים לזכותו מספר גופים שונים אשר מבטחים אותו ומגדרים את יכולתו להתפרנס ולהתקיים כלכלית גם לאחר שארעה הפגיעה בכושר השתכרותו, אשר בהם נעסוק מיד. 

ביטוח אובדן כושר עבודה – פרטי אל מול ציבורי

בהמשך לכך, כאשר אדם בגיר (קרי מעל גיל 18) אשר טרם הגיע לגיל הפרישה (קרי מתחת ל- 67) נאלץ להקטין את מידת עבודתו בשל אובדן כושר עבודה, כלומר כאשר נמנע ממנו לעסוק במשלח יד בשל פגיעה או מחלה שתוארו לעיל, קיימים 2 כיסויים עיקריים אשר יכולים לסייע לו להתמודד כלכלית עם אשר ארע, המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח הפרטיות מתוקף הפרשה לביטוח מנהלים / קרן פנסיה

אובדן כושר עבודה מביטוח לאומי

הראשון מבינם הוא ביטוח לאומי, אשר לנוכח בחינת דרגת אי הכושר הקיימת לאדם להשתכר ו/או לתפקד במשק בית, בהינתן גודל אחוזי אי הכושר שיקבעו לו יוכל התובע לקבל קצבה אשר משתנה בהתאם לאחוזי הפגיעה. הזכאות לביטוח אובדן כושר עבודה קיימת לכל מבוטח ביטוח לאומי במדינת ישראל, כאשר מדובר ברוב המוחלט של האוכלוסייה. 

האופן בו נקבעת מידת אובדן כושר העבודה

אחוזי דרגת אי הכושר נקבעים על ידי פקיד התביעות מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר יחד עם רופא מטעם המוסד קובעים את אחוז אי הכושר שקיים לאותו אדם, במידה ולאדם נקבעו מתחת ל- 50% אובדן כושר, אינו זכאי לקבלת קצבה כלל.

גובה קצבת אובדן כושר עבודה לנוכח ממצאי הבחינה

מנגד, אילו לאדם הצטמצם כושר ההשתכרות במעל ל– 50%, כאשר נקבעה לו דרגת אי כושר אשר עולה על 60%, יהא אותו אדם זכאי לקבלת קצבה אשר נעה בין 1,908 ש"ח עד כדי 3,321 ש"ח. בנוסף לכך, סיווג דרגת אי הכושר נעה בין 60%, 65%, 74%, ולבסוף  100%, כאשר מדובר למעשה ברפי סף, כלומר  קביעת אי כושר בשיעור של 80%, תזכה במתן קצבה באותו שיעור של 100% שכן מדובר בטווח הנע בין 75% – 100% 

בנוסף לכך, הקצבה המצוינת לעיל יכולה לגדול ולהתרחב אילו קיימת לבעל הקצבה גורמים מדרגה ראשונה אשר תלויים בו כלכלית. כלומר, אילו אדם מתגורר עם בן זוג אשר מייצר הכנסה נמוכה מ- 6,014 ש"ח (ברוטו) או כאשר קיימים לו 2 ילדים התלויים בו (אין משמעות לקיומם של יותר מ- 2 ילדים בהיבט זה), הוא זכאי לקבלת תוספת תלויים, אשר ניתנת באופן חלקי או מלא בהתאם לנסיבותיו האישיות של התובע.  

כמו כן, אילו מדובר במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, התובע יהיה זכאי לחלקה היחסי של התמורה לו היה זכאי אילו היה מדובר באובדן כושר עבודה מלא, כאשר חידוד דומה קיים בעבור אובדן כושר עבודה זמני, כאשר השינוי היחידי נוגע למשך הזמן בו תוענק הקצבה מלכתחילה

מטרת קצבת אובדן כושר עבודה כצעד ל הבטחת קיומו של משק בית שנפגע

כך למעשה אדם שנפגע כושר עבודתו בין אם זמני ובין אם קבוע, יכול לקבל אלפי שקלים מדי חודש בעבור היעדר יכולתו לעבוד ולפעול, כמו גם למען בני משפחתו אשר תלויים בו כמפרנס עיקרי ושעלולים להיפגע גם הם כתוצאה מהיעדר יכולתו לכלכל את משק הבית, פגיעה אשר המוסד לביטוח לאומי שואף להקטין עד כדי למנוע לחלוטין את קיומה. 

תביעת אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה ו/או ביטוח מנהלים

זאת ועוד, כי אפיק נוסף הקיים לאדם שנפגע כושר עבודתו והינו מעוניין להגיש תביעת אובדן כושר עבודה, הוא לקבלה כחלק מהכיסוי הביטוחי שקיים לקרן הפנסיה לה הוא מפריש כספים כל עוד הינו אדם עובד. 

כלומר, לנוכח הכנסתו של חוק פנסיה חובה בשנת 2008, כאשר ההפרשה לקרן פנסיה חדלה מלהיות רשות או נתונה לבחירתו של המעסיק, כעת לכל עובד באשר הוא מבלי להתנות זאת בוותק או במשלח היד שקיים לו, קיימת החובה להפריש כספים מהמשכורת הקבועה לו עבור קרנות פנסיה וכאשר יש אשר מגדילים לעשות ומפרישים עבור גורמים שונים כדוגמת ביטוח מנהלים.  

כמו כן, בכל קרן פנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה בו חדל העמית מלהפריש כספים לקרן בשל אובדן כושר עבודה, כאשר גובה הכיסוי משתנה לנוכח ההסכם שכרת העמית עם חברת הביטוח, אך שנע סביב 25% לפחות. כלומר, אילו אדם נפגע בכושר עבודתו בשיעור של 25% ויותר מכך, הוא יהא זכאי לקבלת סכום אשר נגזר מהשכר הממוצע שלו בשנה האחרונה טרם אובדן כושר העבודה, או 3 החודשים האחרונים  כאשר נבחר הגבוה ביניהם.  

מנגד, קיימת תקרת גובה פיצוי מטעם ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר נקבע כי הפיצוי אינו יכול לחצות את רף 75%, על מנת כמובן למנוע תמריץ שלילי מאלו שביכולתם לחזור למשלח ידם אך שבוחרים שלא מתוקף הבטחת ההכנסה המלאה הקיימת להם. 

תביעת אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה

בנוסף לכך, על מנת לקבל את הפיצוי המתואר לעיל, על העמית להגיש תביעה לקבלת פיצוי מטעם פנסיית נכות, כאשר לנוכח תביעה זו עתידה קרן הפנסיה לערוך לעמית וועדה רפואית אשר רק ביכולתה לפסוק ולקבוע את מידת אובדן כושר העבודה בעבור עמית קרן. כלומר, גם אילו הכיר המוסד לביטוח לאומי באדם כזכאי לקצבת אובדן כושר עבודה בשל מחלה או תאונה, עדיין מוכרח אותו אדם לעבור את בחינתה של הוועדה הרפואית של הקרן למען קבלת הפיצוי הנ"ל.  

בנוסף לכך, לעמית קיימת הזכות להצטייד בליווי רפואי ו/או מסמכים וסימוכין אשר מבארים ופורשים את מידת הפגיעה בו וכתוצאה מכך מחזקים את טיעונו לזכאות לפיצוי על בסיס קרן הפנסיה. לאחר שתתקבל החלטה מטעם הוועדה הרפואית, רשאי העמית להטיל ערר אודותיה, כאשר לנוכח ערעור זה תיבחן ההחלטה שנית בקרב הוועדה הרפואית העליונה של אותה קרן פנסיה, כאשר מסקנתה הסופית אינה ברת ערעור בהיבט הרפואי, אלא רק בהיבט המשפטי אשר במידת הצורך יתדיין במסגרת בית הדין לעבודה.

גובה הפיצוי כתוצאה מתביעת קרן פנסיה

כמו כן, גובה הפיצוי שיוענק למבוטח אשר תבע והוכר על ידי הקרן כבעל זכאות לקצבת אובדן כושר עבודה מפאת הנזק שנגרם לו בטרם עת משתנה במידה רבה לנוכח העת בה הפך התובע לעמית, כאשר בעת האחרונה ניתן להבחין בפיצויים אשר נגזרים (בעת קיומו של אובדן כושר מלא) בשיעור של 75% מהשכר טרם הפגיעה.  

מנגד, אילו מדובר בעמית אשר מבוטח מזה זמן רב, קיים יסוד סביר להניח כי סך הפיצוי שיינתן לו יגלם בתוכו את מכפלת שיעור הנכות, שיעור קצבת הזקנה שהמבוטח היה אמור לצבור עד גיל הפרישה ולבסוף השכר שהיה קיים לו טרם לכן. כמו כן, בדומה לאשר נעשה בביטוח לאומי, הכרה בשיעור יחסי של אובדן כושר עבודה תזכה את העמית בפיצוי בגודל אותו אחוזון שנפסק לו.

אובדן כושר עבודה כחלק מביטוח פרטי (חברות ביטוח)

יתרה מכך, על אף כי לכל אדם קיימת האפשרות לקבל פיצוי בעת אובדן כושר עבודה מטעם קרן פנסיה וביטוח לאומי אשר קיימים בעבור כל עובד במשק הישראלי, ישנם עובדים אשר הגדילו ליצור ביטוח ייחודי בעבורם לעת פטירה בטרם עת ו/או אובדן כושר עבודה. 

במסגרת ביטוח זה אשר ניתן לרכוש בכל אחת מחברות הביטוח הרבות שקיימות במחוזותינו, מובטח למבוטח כי בעת אובדן כושר עבודה, הן מפאת פטירה והן מפאת מחלה או תאונה, כאשר יימנע מהמבוטח לעסוק במשלח ידו הנוכחי או בכזה אחר אשר מחזיק בהיבטים וקנה מידה דומה לשלו  וותק, ניסיון, ענף, השכלה וכן הלאה, תינתן למבוטח קצבה קבועה כתחליף למשכורתו.

סוגי הביטוחים הקיימים

בנוסף לכך, קיימים תרכיבים והיבטים מגוונים ושונים בעולם ביטוח אובדן כושר עבודה, כאשר ניתן לכלול ביטוח רק למקרה של אובדן יכולת עבודה לחלוטין, זאת לעומת ביטוח הנוגע למקרים בהם נבצר מאדם כושר עבודתו לפעול במסגרת המקצוע בו בחר, או כאשר אדם מבוטח בעבור עבודה המוגדרת כעיסוק סביר, כאשר חובת ההוכחה אודות היעדר יכולתו של אדם לעבוד מונחת על כתפיו של התובע. 

זאת ועוד, כי בהינתן הגדרתו של אדם כזכאי למימוש הביטוח, הוא פטור מתשלומי פרמיה קבועים בעבור אובדן כושר עבודה. כאשר על מנת לקבל את ההכרה הנכספת למען קבלת תשלום קבוע, על אדם להצטייד בכלל מסמכיו הרפואיים מקופות החולים ו/או בתי החולים אשר טיפלו בו וקבעו כי אינו יכול לעבוד עוד, בנוסף גם לתלושי שכר בעבור השנה האחרונה או טופס 106, על מנת שתוכל חברת הביטוח לקבוע את גובה הקצבה אשר יש להעניק לו.  

מנגד, בעת הצורך קיימת הזכות לחברת הביטוח לבצע בדיקה מטעמה אודות הקביעה הרפואית של הגורמים אשר פסקו לטובת המבוטח אובדן כושר עבודה.

לסיכום אובדן כושר עבודה כגלגל הצלה לעת הצורך

אובדן כושר עבודה יכול כשלעצמו למוטט משפחות כלכלית, במיוחד כאשר קיים הרכב הכנסה אשר בנוי על מפרנס עיקרי משמעותי לעומת מפרנס נוסף זניח יותר, לכן  לאור היותו של אובדן כושר עבודה בלתי צפוי ומשקל אשר אף אדם אינו חסין מנשיאתו, גדל משקלה של האפשרות לגדר ולבטח את ההכנסות לימים קדימה באמצעות רכישת פוליסה נכונה או לחליפין דרישת מלוא הזכויות הקיימות בחוק לטובת מבוטחים בעת הזו, קרי ביטוח לאומי וקרנות הפנסיה. 

כמו כן, בשל העלות הכספית הניכרת שקיימת לכלל הגורמים המעורבים (ביטוח לאומי, קרנות הפנסיה, חברות הביטוח) בעת הצורך לשלם לאדם אשר הוכר כגורם שזכאי לקצבת אובדן כושר עבודה, לעתים רבות עלול מי מבין הגופים הללו להקשות ולנסות למנוע מאדם לקבל את ששייך לו כדת וכדין. 

לפיכך, גדל משקל ההיעזרות המשפטית בעורך דין הבקיא ומודע לכלל החידודים והתקנות אשר לאורן מוכרחות אותן חברות וקרנות לפעול, כמו גם אשר מחויב לו המוסד לביטוח לאומי, על מנת להגדיל ולטייב את סיכויו של אדם אשר נבצר ממנו לעבוד וכל עתידו הכלכלי מונח על הכף, לקבל את ששלו ולקיים חיים תקינים ושגרתיים ככל הניתן, מבלי לעסוק בחשש הקיומי בשל היעדר יכולתו לעבוד

יש לכם עוד שאלות בנוגע לאובדן כושר עבודה? מוזמנים לדבר איתנו משרד עורכי דין אולנק לינוי מומחים בתחום מימוש זכויות רפואיות.