דרגת נכות ביטוח לאומי

דרגות נכות ביטוח לאומי

פציעה קשה, מחלה פתאומית או פגיעה קבועה או זמנית יכולים ליפול על תובע כרעם ביום בהיר ולהותיר אותו מוגבל גופנית באופן זמני או לצמיתות. ככזו, היא מהווה פגיעה ותרחיש אשר יוצר שינויים מרחיקי לכת בחיי היומיום ודורש היערכות מחודשת בכלל הרבדים. החל מניידות והתנהלות במרחב, צורך להיעזר באנשים שמסביב לביצוע משימות שטרם הפגיעה היה ניתן לעשות לבד בקלות וכן דורש היערכות מחודשת במקורות ההכנסה של אדם. כשתובע נאלץ לקיים הוצאות זרות לו ושמגיעות לעתים לסכומים משמעותיים ומרחיקי לכת.

בדרך כלל, פגיעה פיזית קשה או מחלה מפחיתות באופן משמעותי את יכולתו של תובע לעבוד גם אם לא באופן ישיר, שכן ייתכן שהמחלה פוגעת ביכולת העבודה רק משום שהטיפול בה והבדיקות לוקחים זמן רב שלא מאפשר לתובע לעסוק בו בדברים אחרים. זאת בנוסף כמובן, למחיר הנפשי שנלווה להתמודדות עם מצב גופני זר לאדם, וכזה שמקשה עליו לבצע את הפעולות הבסיסיות ביותר שקיים עד כה ללא מאמץ.

מדינת ישראל רואה את עצמה כמדינת רווחה ובהתאם לכך היא משתדלת לדאוג לאזרחיה ולעזור למי שאינו יכול להמשיך לכלכל את עצמו מסיבות שונות, ובכללן מסיבות רפואיות. אותו סיוע ניתן במסגרת המוסד למוסד לביטוח לאומי כגמלת נכות שמאפשרת לו להתמודד עם אותן הוצאות או לשפר את רמת החיים שלו שלאחר הפגיעה, מתקווה להשיבה למקום בו הייתה טרם לכן. תובע שנפצע או נפגע יכול לפנות למוסד לביטוח הלאומי ולהתחיל תהליך הכרה בנכותו אשר בסופו במידה ונעשה כהלכה, המדינה תכיר במגבלותיו ותזכה אותו בזכויות והטבות שונות, ובכללן מענקים כספיים וקצבאות חודשיות.

כחלק מתהליך ההכרה בנכותו של תובע נקבעים גם אחוזי הנכות שלו על ידי ועדה רפואית, והיא אחד הגורמים המשפיעים ביותר בהחלטה הסופית על גובה הקצבאות המגיעות לאדם. הן מכיוון שהיא קובעת את זכאותו הראשונית, והן מכיוון שהיא משפיעה דרמטית על סכום הקצבה שיינתן בסופו של תהליך.

חישוב דרגת נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי

דרגות נכות מטעם המוסד לביטוח לאומי נקבעות בהתאם לליקויים שונים שמוגדרים על ידי המוסד לביטוח לאומי וכל אחד מהם מזכה באחוזי נכות שונים ומוגדרים מראש. כמות אחוזי הנכות של פגיעה רפואית ספציפית תושפע גם מחומרת הפגיעה, ולא רק מעצם היותה. כלומר, כיצד היא משפיעה על חיי היום יום של התובע, ומה ההשלכות שלה עליו ועל סביבתו הקרובה. נבחן כמה דוגמאות כדי להבהיר:

 • תובע הסובל מסכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד מקנה 5% נכות
 • תובע הסובל מסכרת המטופלת בדיאטה וזריקות אינסולין מקנה 20% נכות
 • תובעת הסובלת מסכרת הריונית מקנה לאישה החולה 40% נכות זמנית
 • תובעת הסובלת מסכרת שהתפתחה לכדי סיבוכים כגון: נוירופתיה סימפטומטית, מחלות בכלי דם היקפים וכלליים וכדומה- מקנה 65% נכות.

כאשר מדובר בתביעה בגין מספר ליקויים רפואיים, יתבצע חישוב משוקלל של כלל האחוזים. כך, אם למשל לתובע יש שתי פגיעות שכל אחת מהן בנפרד מזכה ב – 10% נכות, התובע יקבל על הפגיעה הראשונה 10% ועל הפגיעה השנייה 10% מתוך ה – 90% הבריאים שנותרו לו, שהם 9%. כלומר, דרגת הנכות הסופית תהיה בהתאם לכך 19%, ולא 20% כפי שהייתה אלמלא התבצע השקלול. אף שמדובר בהפחתה מסוימת מערך הפגיעה, כפל הפיצוי מאפשר ומתמרץ תובעים להגיש תביעות בגין כלל הנזקים שאירעו להם, ולדרוש מיצוי זכויות מלא. למשל:

תובע שנאלץ לעבור כריתת טחול זכאי בגין כך ל – 10% נכות ואילו כתוצאה מכך הינו סובל גם מהגבלת תנועה בעמוד השדרה הצווארי באופן בינוני, הינו זכאים גם ל – 20% נכות. אם הגבלת התנועה בצוואר קיימת מלפני כריתת הטחול, יחושבו אחוזי הנכות כך: 20% עבור הליקוי הראשון ועוד 10% מ – 80% "הבריאים" שנותרו לתובע, כלומר סך הכל 28% נכות.

אם מדובר בנכות שנקבעה לצמיתות, הועדה הרפואית תבחן האם הנכות שנגרמה כתוצאה מהפגיעה פוגעת ביכולת לחזור לעבודה ומפחיתה לפחות 20% מההכנסות החודשיות של התובע. במידה וכך המצב, הועדה יכולה להחליט על העלאת קצבת נכות של התובע עד לגובה של מחצית מדרגת הנכות שכבר נקבעה בנוסף. כלומר ולמשל, תובע שנפגע ונקבעה לזכותו דרגת נכות בגובה 40% אשר פגעה ביכולתו לייצר הכנסה, זכאי לפסיקת דרגת נכות בשיעור של 60%, ככל שהוועדה תכיר בכך שהנכות הקטינה את יכולתו לפעול במסגרת משלח ידו.

חישוב גמלת נכות מעבודה תלוי רק בליקויים הרפואיים שנגרמו כתוצאה מהפגיעה בעבודה, ולכן על מגיש התביעה להוכיח שמקור הליקויים בעבודה עצמה ולא בזמן או גורם אחר, וכן להראות אישורים מסודרים על ליקויים קודמים שינוכו מגובה אחוזי הנכות שהועדה תקבע לגבי הנכות מהעבודה. אף שנדמה שמדובר בתהליך טכני למדי יש לו השלכות מרחיקות לכת. חישוב שגוי או הימנעות מציון כלל הלקויות הקודמות – בין אם מרשלנות ובין בכוונה, עלול לייצר רושם שלילי בקרב חברי הוועדה ולהקטין את רצונם לסייע לתובע מהחשד שמא המצגים שמוצגים בפניהם אינם מהימנים.

בנוסף, תיתכן גם קביעה של דרגת נכות זמנית, שנקבעת במידה והועדה הרפואית מחליטה שהלקות שנסובה לתובע הינה מצב רפואי זמני. דרגת נכות זמנית היא בעלת תוקף של עד שנה כאשר לקראת פקיעת תוקפה המוסד לביטוח לאומי יזמן את בעל הנכות לוועדה רפואית נוספת, בה יוחלט אם להאריך את התוקף פעם נוספת, או לחליפין לשלול את זכאותו.

הליך קביעת דרגת הנכות ושיעור הקצבה

כדי לקבל הכרה בשיעור אחוזי הנכות יש צורך להגיש תביעה באתר המוסד לביטוח לאומי. יחד עם התביעה מגישים מסמכים משפטים ורפואיים וכל מה שעשוי לעזור בשלב קביעת אחוזי הנכות הסופי וקבלת הקצבה. הגשת מסמכים אלו תשליך על אופייה של כלל התביעה בהמשך, כאשר יהיה קשה במיוחד לצרף מסמכים שינוסחו לאחר שהוגשה התביעה, ולפיכך מצריכה היערכות מוקדמת ומחושבת בטרם תוגש התביעה עצמה.

לאחר הגשת הבקשה התובע יזומן להתייצבות מול ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר תקבע את גובה אחוזי הנכות של מגיש הבקשה, בהתאם להתרשמותה מהנזק שנסוב לו ובהתאם למסמכים שהוגשו. בשלב שלאחר מכן, גובה דרגת אחוזי הנכות שיקבעו יגיעו לפקיד המוסד לביטוח לאומי אשר יחליט בשילוב גורמים נוספים כמו כושר ההשתכרות, רמת החיים לפני הפגיעה ואחריה, היכולת להתנייד ולחיות ללא סיוע חיצוני ועוד, מה תהיה דרגת אי כושר העבודה של מגיש הבקשה, שתשפיע באופן ישיר על גובה הקצבה שהוא יקבל. כלומר, גובה הקצבה שניתנת לטובה מחושבת הן לנוכח אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה, והן לנוכח מבחני ההשתכרות שמקיים פקיד מטעם המוסד לביטוח לאומי, שילוב השניים קובע את הסכום שנפסק לטובת התובע בקצה.

לכן, מהחשיבות שבהחלטות דיני נפשות שכאלו, ניתן לערער על החלטת הועדה הרפואית או על החלטת פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי עד 60 יום מקבלת התשובה, וכן להגיש ערעור נוסף אם הערעור לא התקבל. אולם יש לקחת בחשבון שהערעור יכול להוביל אף להכרה באחוזי נכות או דרגת אי כושר עבודה נמוכים יותר, וחשוב לגשת את התהליך מתוך מחשבה שקולה והכנה מקדימה, כדי להימנע ממצב בו שכר התובע יוצא בהפסדו.

אם נקבע דרגת נכות בשיעור אשר מזכה בקצבה, הקצבה תשולם עד 90 יום מהיום בו נקבעה דרגת אי הכושר. ככל שההכרה בתביעה הגיעה זמן רב לאחר הפגיעה בפועל, ניתן לקבל רטרואקטיבית קצבה רק עבור 12 חודשים אחורה לכל היותר מעת הגשת התביעה, ולכן את התביעה כדאי להגיש במהירות האפשרית. זאת כדי להימנע ממצב בו התובע קיים הוצאות שאינן זכאות לכיסוי. 6 חודשים לאחר הגשת הבקשה הקודמת ניתן להגיש בקשה חדשה, וכן ניתן לעשות זאת תוך זמן קצר יותר אם חלה החמרה במצב הבריאותי, ללא כל צורך בתקופת המתנה כלשהי. לכן, גם אם המוסד לביטוח לאומי על שלל גורמיו לא מצא לנכון להכיר בתביעתכם, חשוב לציין שלא מדובר בגזירת גורל ובהחלטה שבעזרת סיוע מקצועי ניתן לשנות.

גובה קצבת הנכות

בהתאם למרכיבים שפורטו לעיל, שיעורי קצבת הנכות הכללית יהיו:

 • עד דרגת אי כושר של 60% – קצבה בגובה של 2,135 שקלים
 • דרגת אי כושר של 60% – 65% – קצבה בגובה של 2,173 שקלים
 • דרגת אי כושר של 65% – 74% – קצבה בגובה 2,522 שקלים
 • דרגת אי כושר של 75% – 100% – קצבה מלאה בגובה 3,700 שקלים

מדובר בקצבה הבסיסית ביותר ומלבדה קיימת זכאות למגוון קצבאות ומענקים נוספים, כדוגמת:

 • תוספת תלויים – אם ההכנסה של בן/בת הזוג של מגיש התביעה לא עולה על 6,014 שקלים ברוטו, ועבור שני הילדים הראשונים. ילדים נוספים לא יזכו בתוספת קצבה.
 • קצבת זקנה – עבור תובע שהיה זכאי לקבל קצבת נכות כללית בטרם הגיע לגיל פרישה, כאשר קצבת הזקנה מחליפה את קצבת הנכות הכללית בהגיעו של התובע לגיל הפרישה.
 • קצבת שירותים מיוחדים – עבור תובע בעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 75% או עבור מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 60% לפחות, אשר זקוקים לסיוע של אדם נוסף בביצוע פעולות היום יום.
 • קצבה למקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד – קצבה שמהווה תמריץ חזרה לשוק העבודה וגובהה נקבע בהתאם לגובה דרגת הנכות שנקבעו לתובע.
 • קצבת נכות לעקרת בית – אם נפגעה יכולת התובעת לתפקד במשק הבית בלפחות 50%.
 • קצבת נכות – קצבה עבור תובע המטפל בילד או קרוב משפחה נכה תחת חסותו הקבועה.

מענק נכות

רק תובע בעל דרגת נכות הגבוה מ – 20% זכאי לקבל קצבת נכות, ולכן תובע בעל דרגת נכות פחותה, (בין 9% – 20%) זכאי לקבלת מענק נכות חד פעמי, כל עוד נכותו נקבעה לצמיתות. גובה הקצבה יהיה עד פי 43 מגובה הקצבה החודשית שהיה יכול לקבל.

אם בתחילה תובע קיבל מענק נכות עקב דרגת נכות נמוכה ולאחר מכן חלה החמרה במצבו עד שדרגת הנכות עלתה למעל 20%, הוא יכול להגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי ולקבל הכרה בנכותו המחודשת ובעקבותיה בקצבה חודשית, אך ינוכה ממנה סכום המענק שקיבל בתביעה הראשונית.

מנגד, אילו לאדם הצטמצם כושר ההשתכרות במעל ל– 50%, כאשר נקבעה לו דרגת אי כושר אשר עולה על 60%, יהא אותו אדם זכאי לקבלת קצבה אשר נעה בין 1,908 ש"ח עד כדי 3,321 ש"ח. בנוסף לכך, סיווג דרגת אי הכושר נעה בין 60%, 65%, 74%, ולבסוף  100%, כאשר מדובר למעשה ברפי סף, כלומר  קביעת אי כושר בשיעור של 80%, תזכה במתן קצבה באותו שיעור של 100% שכן מדובר בטווח הנע בין 75% – 100% 

בנוסף לכך, הקצבה המצוינת לעיל יכולה לגדול ולהתרחב אילו קיימת לבעל הקצבה גורמים מדרגה ראשונה אשר תלויים בו כלכלית. כלומר, אילו אדם מתגורר עם בן זוג אשר מייצר הכנסה נמוכה מ- 6,014 ש"ח (ברוטו) או כאשר קיימים לו 2 ילדים התלויים בו (אין משמעות לקיומם של יותר מ- 2 ילדים בהיבט זה), הוא זכאי לקבלת תוספת תלויים, אשר ניתנת באופן חלקי או מלא בהתאם לנסיבותיו האישיות של התובע.  

כמו כן, אילו מדובר במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, התובע יהיה זכאי לחלקה היחסי של התמורה לו היה זכאי אילו היה מדובר באובדן כושר עבודה מלא, כאשר חידוד דומה קיים בעבור אובדן כושר עבודה זמני, כאשר השינוי היחידי נוגע למשך הזמן בו תוענק הקצבה מלכתחילה

הטבות נוספות

בעלי דרגת נכות שמזכה בקצבה זכאים להטבות וזכויות נוספות מהמדינה, כמו למשל:

 • פטור ממס הכנסה או לחילופין נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין טיפול בילד או תובע בוגר עם מוגבלות, או בגין אחריות לפרנסת בן הזוג.
 • תעודת נכה.
 • מענק פטירה לשארים של מקבל קצבת הנכות.
 • סבסוד משקפיים ומכשירי שמיעה.
 • דיור ציבורי.
 • הנחה בארנונה, במס רכישה וסיוע בהתאמת דיור למי שמוגבל בניידות.
 • תג חניה לנכה ואגרת רישוי מופחתת לרכב בעל תג חניה זה.
 • הנחה בנסיעה בתחבורה הציבורית.

ההטבות הללו אינן ניתנות באופן אוטומטי לכל אשר זכאי לקצבת נכות, כשחלקן ניתנות לתובעים העומדים בסף נכות מסוים, וחלקן דורשות תנאי סף בהתאם לנסיבותיו של התובע עצמו.

חשיבות ההסתייעות בייעוץ משפטי

בעלי דרגת נכות שמזכה בקצבה זכאים להטבות וזכויות נוספות מהמדינה, כמו למשל:

 • פטור ממס הכנסה או לחילופין נקודות זיכוי ממס הכנסה בגין טיפול בילד או תובע בוגר עם מוגבלות, או בגין אחריות לפרנסת בן הזוג.
 • תעודת נכה.
 • מענק פטירה לשארים של מקבל קצבת הנכות.
 • סבסוד משקפיים ומכשירי שמיעה.
 • דיור ציבורי.
 • הנחה בארנונה, במס רכישה וסיוע בהתאמת דיור למי שמוגבל בניידות.
 • תג חניה לנכה ואגרת רישוי מופחתת לרכב בעל תג חניה זה.
 • הנחה בנסיעה בתחבורה הציבורית.

ההטבות הללו אינן ניתנות באופן אוטומטי לכל אשר זכאי לקצבת נכות, כשחלקן ניתנות לתובעים העומדים בסף נכות מסוים, וחלקן דורשות תנאי סף בהתאם לנסיבותיו של התובע עצמו.

זקוקים לסיוע משפטי? ממשו את מלוא הזכויות שלכם עכשיו, צרו איתנו קשר  072-3726298