עו"ד אולניק לינוי - משרד עורכי דין לענייני ביטוח לאומי

טרשת נפוצה

זכויות חולי טרשת נפוצה

טרשת נפוצה – Multiple Sclerosis היא מחלה כרונית (חשוכת מרפא) אשר פוקדת את מערכת העצבים, כאשר לאורה נפגע תפקודו של אדם עד כדי הפיכתו לעתים לסיעודי ובעל נכות. לפיכך, לאור מדיניות הרווחה שקיימת במדינת ישראל בעבור מקרים שכאלו, חולי טרשת נפוצה זכאים למגוון הטבות וזכויות, אשר השגתן ומימושן עד תום מהווה תנאי הכרחי למען אפשור קיום חיים תקינים ונורמטיביים מצד החולים.

לכן, לאור החשיבות הרבה שקיימת לסוגייה, כמו גם היבטיה הרבים אשר לעתים חומקים מעינם של החולים אשר אינם מודעים לאשר מגיע להם ובהתאם לוקים בחסר לעת הצורך לממש את זכותם אשר מעוגנת בחוק, במאמר הקרוב נרחיב אודות מאפייני מימוש זכויות אלו בעבור חולים בטרשת נפוצה.

תוכן עניינים

מה זה טרשת נפוצה – מההיבט הרפואי להיבט הכלכלי

בהמשך לכך, לנוכח פגיעתה של טרשת נפוצה כמחלת עצבים אשר מחלישה את מערכת העצבים המרכזית – כלל העצבים בגוף וביניהם המוח וחוט השדרה, מהווה הטרשת הנפוצה גורם עיקרי לפגיעות נוירולוגיות אשר מבשילות לכדי נכות מלאה בעבור צעירים.

כמו כן, מפאת ההשלכות הכבירות של פגיעה במערכת העצבים, כאשר זו למעשה מאפשרת את מרבית התנועות ואורח החיים התקין של כולנו, מציע משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי מגוון כלים ופיצויים עבור אותם חולים. השלכות אלו משליכות גם היבטיה של טרשת נפוצה תוחלת חיים, כאשר תוחלת חייו של חולה מתקצרת בממוצע בין 7 ל- 14 שנים מהממוצע באוכלוסייה.

מנגד, לטרשת נפוצה תסמינים רבים המשתנים לנוכח מקרהו הייחודי של החולה, כאשר גם לעת בה החל הטיפול משקל רב ומשמעותי. כמו כן, חלק מהחולים כלל לא צפויים לעבור התקף טרשת נפוצה כחלק ממחלתם.

בנוסף לכך, ישנה חשיבות מכרעת למימוש אותן זכויות מוקדם ככל הניתן, שכן מחלה זו לעתים פוקדת אנשים בגילאים צעירים למדי, כאשר מרבית מקריה מתרחשים בטווח הגילאים שבין 10 – 50, כאשר לנוכח הצורך לחיות בצילה למשך שנים רבות, עצם ההחזקה בסיוע הולם יכולה לשפר ולטייב את איכות חייו של הסובל ממנה במידה רבה.

סיוע מטעם משרד הבריאות

כמו כן, כחלק מהסיוע אשר מציעה המדינה לסובלים מטרשת נפוצה, ניתן להבחין בין סיוע שניתן ממשרד הבריאות לבין סיוע שמקורו במוסד לביטוח לאומי. כחלק מאשר מציע משרד הבריאות, ניתן להצביע בראש ובראשונה על פטור מתשלום על תרופות אשר חרגו מתקרת התשלום שמציעות קופות החולים השונות.

כלומר, בהתאם לאשר נקבע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ”ד-1994, נקבע כי בעבור חולים כרוניים לא תחול החובה לשלם את מחיר התרופות אשר עולות על התקרה שנקבעת בעבור כל קופת חולים. רוצה לומר, מדובר בתקרת עלות אשר סובבת סביב 1000 ש”ח (בהתאם לקופת החולים בה מבוטח החולה), כאשר לחולי טרשת נפוצה ניתנות התרופות שמעבר לתקרה ללא עלות נוספת.

הכרה בחולה טרשת נפוצה כזכאי לקצבת נכות כללית

זאת ועוד, כי מפאת ההגבלות אשר חלות על חולי טרשת נפוצה, בעוד אינם יכולים עוד להתנועע ולהפעיל את גופם כאשר באופן טבעי מגבלה זו פוגעת גם ביכולתם להשתכר, רבים חולי הטרשת הנפוצה אשר זוכים להכרה כזכאים לקצבת נכות כללית.

קצבה זו מאפשרת לכל אדם בגיר שטרם הגיע לגיל הפרישה ושיכולתו להשתכר צומצמה משמעותית לקבל הבטחת הכנסה מטעם המוסד לביטוח לאומי, כאשר התנאים לקבלתה הינם:

  •  שיעור נכות רפואית מעל 60% או 40% בנסיבות מיוחדות (כאשר ישנם כמה ליקויים מצטברים כאשר אחד מהם בשיעור של 25% נכות כשלעצמו)
  • צמצום כושר העבודה ב- 50% לפחות מאשר היה טרם לקיומה של המחלה

כמו כן, במידה והוכר חולה טרשת נפוצה כבעל קצבת נכות כללית, הוא זכאי לפטור מכלל התשלומים אשר עליו לקיים בעבור קופות החולים השונות.

סיוע ברכישת מכשור חיצוני

זאת ועוד, כי כחלק מהסיוע שמציע משרד הבריאות מוענק גם סיוע במימון רכישת מכשירים אשר הינם הכרחיים עבור מי שכושרו להתנועע נפגע וכעת זקוק לאמצעים מלאכותיים על מנת להתנייד. כחלק מאותו סיוע ניתן הן סיוע ברכישת מכשירי הליכה והן סיוע ברכישת מכשירי שיקום.

סיוע ברכישת מכשירי ניידות

בהמשך לכך, כחלק מהסיוע ברכישת מכשירי ניידות למען חולי טרשת נפוצה, מעניק משרד הבריאות מימון של 90% מן העלות אשר קיימת לחולים בעבור רכישת כסאות גלגליים – הן ממונעים והן ידניים, מזרוני אוויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, מנופים ביתיים חשמליים והידראוליים, קביים קנדיות, וכלל ציוד משלים לכיסא ו/או קלנועית אשר בה נעזר התובע – כדוגמת כריות מיוחדות או מערכות ישיבה שנועדו להקל על יציבתו במהלך תנועתו השוטפת.

כמו כן, אילו מדובר בחולי טרשת נפוצה אשר הינם קטינים – המימון יינתן באופן מלא ושלם.

סיוע ברכישת מכשירי הליכה

בנוסף לכך, לחולי טרשת נפוצה קיימת גם הזכות להיעזר במימון מטעם משרד הבריאות באותם היקפים (90% עבור בגירים ומימון מלא בעבור קטינים) של מכשור אשר מסייע לבעלי נכות קבועה אשר מצריכה ממנו מכשיר הליכה למען תנועתו כאשר התובע מתגורר בקהילה, קרי אינו מאושפז במוסד סיעודי / שיקומי.

כמו כן, במידה ולחולה טרשת נפוצה לא נקבעה קצבת נכות מלאה (אשר בגינה ניתן המימון המשמעותי), כאשר ידו אינה משגת לרכישת הציוד הקרדינלי בעצמו, הוא יכול להגיש בקשת החרגה בצירוף אסמכתאות אודות כושר הכנסה ירוד ו/או מצב כלכלי רעוע אשר בגינם יוכל לקבל מימון לאור קביעתה של עובד סוציאלי בהינתן הוצאות נוספות הכרוכות בנכותו, מימון שהות של בן משפחה במוסד טיפולי, או כאשר באותה שנה כבר רכש בעל הנכות מכשיר אחר מתוקף נכותו בכספו שלו.

כחלק מהציוד אשר ניתן לדרוש את השתתפות מימונו ניתן לציין תותבות לגפיים, כפפות לכיסוי תותבו יד וגרבי גדם, זאת בנוסף גם לחגורות תומכות גו וסדים, כמו גם נעליים אורטופדיות ייחודיות.

כיצד ממשים את הזכות להשתתפות מימון מטעם משרד הבריאות?

בנוסף לכך על מנת לקבל בפועל את סיוע המימון ברכישת הציוד על התובע להצטייד בהמלצת רופא אורתופד לרכישת הציוד ולהגישה ללשכת הבריאות הקרובה למגוריו, כאשר לנוכח הפנייה נציג מטעם משרד הבריאות יעניק לתובע אסמכתה בצירוף גובה ההשתתפות של משרד הבריאות, כאשר לאחר בחינה נוספת של רופא מטעם משרד הבריאות אשר יוודא כי אכן המכשיר המבוקש תואם את צרכיו של הדורש, יוכל האחרון לפנות למי מבין הספקים המורשים שפועלים יחדיו עם משרד הבריאות למען מימוש זכותו ורכישת המכשיר.

זאת ועוד, כי גם לאחר שהמכשיר כבר הגיע לידיו של הדורש, הרופא אשר אישר לו את זכאותו לאותו מכשיר יבחן כי אכן המכשיר אשר ניתן לו הולם את צרכיו של הדורש וכי הוא באיכות תקינה ושמרצה את הדעת.

תמיכה נפשית מטעם קופות החולים

יתרה מכך, לאור הקושי הרב שקיים בהתמודדות עם נמקות הגוף בגיל צעיר, כאשר לרוב מדובר בהליך הדרגתי בו החולה יורד מנכסיו הגופניים, עלולות להתלוות לכך תחושות קשות ומועקה נפשית אשר כשלעצמה מהווה גורם התמודדות בלתי מבוטל בעבור חולים.

אי לכך ובהתאם לזאת, לחולי טרשת נפוצה קיימת הזכות המלאה לעשות שימוש בשירותים פסיכולוגיים מטעם קופת החולים בהם הם מבוטחים, כאשר זכות זו אינה מותנית באבחון קודם או לנוכח הוכחה של צורך פסיכולוגי, אלא מתוקף המחלה כשלעצמה.

בנוסף לכך, מדובר בזכות אשר עומדת לזכות קרובי משפחתם של אותו חולה, כאשר גם מהם נגבה מחיר נפשי לא מבוטל לאור הצורך לחזות בקשיים הרפואיים והגופניים אשר עוברים על אדם המתמודד עם מחלה חשוכת מרפא וכבדת משקל כדוגמת טרשת נפוצה.

אישור לקבלת קנאביס רפואי

זאת ועוד, כי לאור התמורות הרבות שחלו ביחסן של הרשויות כלפי קנאביס רפואי בעת האחרונה, מסם מסוכן לכדי תרופה אשר בידה להקל על מכאוביהם של חולים רבים, כעת קל יותר לאין שאור מאשר בעבר להשיג רישיון לשימוש בקנאביס רפואי עבור חולי טרשת נפוצה.

כמו כן, מדובר בתרופה אשר בידה להקל הן נפשית והן גופנית על הסובל ממנה, כאשר למען מימושה על התובע לפנות לרופא שהוסמך על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות למען הנפקת הרישיון בעלות של 278 ש”ח, כאשר מדובר ברישיון אשר יש לחדש אחת לשנה.

הגשת קובלנה כנגד קופת החולים

כפי שניתן להבחין עד כה, מרבית קיום הזכויות הרפואיות של חולה טרשת נפוצה נעשה באמצעות טיפול רפואי בקהילה, כלומר דרך קופות החולים השונות. לעומת זאת, לעתים עולות מחלוקות או קביעות אשר אינן עולות בקנה אחד עם אשר החוק קובע ומחייב את קופות החולים לפעול לאורו.

לפיכך, בהינתן הפרת זכות כדוגמת סירוב קיום טיפול פסיכולוגי ממומן מטעם קופות החולים ו/או עיכוב מתן רישיון לקנאביס רפואי שאינו מסיבה רפואית גרידא, רשאי המבוטח להגיש קובלנה כנגד אותה קופת חולים לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, למען הנציבות תעשה צדק בעניינו ותדאג שקופת החולים תספק לחולה ו/או לבני משפחתו את הטיפול אשר הכרחי להם למען התמודדות כהלכה עם המחלה על כלל היבטיה השונים.

סיוע מטעם המוסד לביטוח לאומי

בנוסף לכך, מעבר למטרייה הרפואית אשר מעניקים משרד הבריאות וקופות החולים לחולי טרשת נפוצה, קיימת מטרייה כלכלית בעלת היקפים נרחבים מצד המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר לחולי טרשת נפוצה להתקיים בכבוד על אף היעדר יכולתם לפעול ולעבוד כאחד האדם כאשר המחלה גובה מהם מחיר גופני.

לפיכך, ישנן מספר קצבאות אשר חולי טרשת נפוצה עשויים להיות זכאיים להן, בהתאם למצבם הגופני ושלב המחלה.

קצבת ניידות

חולי טרשת נפוצה אשר נפגעו בתנועתם מהמחלה זכאיים לקבלת קצבת ניידות אשר לאורה יינתן להם סיוע כלכלי למען אפשור תנועתם במרחב. כחלק מקצבת הניידות ניתן לזכאי לה הטבות כדוגמת – תו חניה, פטור מתשלומי אגרות רכב שנתיות, פטור ממיסים ברכישת רכב חדש, הלוואה למימון אביזרים הכרחיים לרכב, כאשר מדובר בסיוע אשר מאריך ימים גם כאשר בעל הקצבה יוצא לגמלאות וחדל מעבודתו.

בנוסף לכך, למען מימוש הזכות על התובע להיות בעל רישיון נהיגה אשר נבחן על ידי וועדה רפואית מטעם משרד הבריאות אשר קבעה כי כושר התנועה שלו נפגע ב- 40% או אדם ללא רישיון נהיגה אשר נבחן על ידי אותה וועדה ונמצא כבעל מוגבלות ניידות בשיעור של 60% אילו קיים לו מורשה נהיגה, כאשר לבסוף גם חסרי רכב זכאיים לקבלת קצבת הניידות במידה ונקבע להם פגיעת ניידות בשיעור של 80%.

כמו כן, גודל הקצבה משתנה באופן טבעי לנוכח מידת הפגיעה אשר קבעה הוועדה הרפואית, כאשר הסכום המקסימלי שניתן לקבל בגינה עומד נכון להיום על 2,364 ש”ח.

קצבת שירותים מיוחדים

יתרה מכך, לעתים חולי טרשת נפוצה זכאיים לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, אשר נובעת מהצורך הקיים להם להיעזר בגורם חיצוני בפעילויות יום יומיות. התנאי לקבלת קצבה זו הוא הכרתו של המוסד לביטוח לאומי בחולה טרשת נפוצה כבעל קצבת נכות כללית בשיעור נכות של 60% או כבעל נכות רפואית בשיעור של 75%.

שיעורי קצבה זו משתנים במידה רבה בהתאם לאחוזי הנכות שקיימים לתובע לה, כאשר הם נעים בין 1,427 ש”ח בעבור 50% זכאות, לכדי 3,334 ש”ח בעבור 112% ולבסוף 5,341 ש”ח בעבור 188%.

גמלת סיעוד

אילו הגיע חולה טרשת נפוצה לכדי גיל גמלאות כאשר מתוקף התקדמות המחלה כמו גם התבלות טבעית של הגוף הוא למעשה מהווה אדם סיעודי, הוא עלול להיות זכאי בהתאם לקבלתה של קצבת סיעוד.

קצבת הסיעוד מוענקת לתובעים בהתאם לכושר הכנסתם ובהתאם למבחן תלות אשר נעשה בעניינם. כאשר אילו כושר ההכנסה של יחיד מצוי מתחת ל- 15,826 ש”ח חודשיים, כמו גם כאשר הוא אינו זכאי לקבלתן של קצבאות אחרות כדוגמת – שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה בעלי דרגת נכות גבוהה, גמלה לטיפול אישי מטעם המדינה, קצבה מטעם משרד הביטחון המהווה כפל גמלאות, הוא עלול להיות זכאי לקבלת קצבת סיעוד בשיעורים משתנים.

הנחות בתשלומי מיסים

על כל אלו ועוד, כי בעבור חולי טרשת נפוצה אשר נקבעה להם דרגת נכות רפואית ודרגת אי כושר השתכרות הולמות, קיימת הנחה מובנית במגוון שירותים ועלויות אשר מקלות עליהם במישור הכלכלי.

כלומר, כחלק מההנחות הקיימות להם ניתן למנות פטור חלקי או מלא ממס הכנסה (הן מיגיעה אישית והן מהכנסה שמקורה לא ביגיעה אישית), כאשר החזר בעבור פטור זה ניתן לדרוש רטרואקטיבית 6 שנים אחורנית לשנת המס בה הוגשה הבקשה.

כמו כן, אילו חולה טרשת נפוצה ירכוש נכס למגורים, הוא זכאי מתוקף הטבה הקיימת לנכים לרכוש דירה בשיעור של 0.5% פחות מערך דירה אשר שוויה קטן מ- 2,500,000 ש”ח. זאת בנוסף גם להנחה בגובה עד 80% מתשלומי הארנונה, בהתאם גם לאשר קובעת הרשות המקומית בה מתגורר החולה.

הנחה נוספת קיימת גם לבן זוג של חולה טרשת נפוצה, אשר כתוצאה מהיעדר יכולתו לעבוד ולעסוק במשלח יד מוענקת לבן זוגו נקודת מס קבועה אשר משולה להטבה שנתית בגובה 2,616 ש”ח, אילו קיימת לאותו חולה נכות רפואית בשיעור 100% או נכות רפואית משוקללת (ממספר גורמים) בגובה 90% ומעלה.

הנחות מצד גופים ממשלתיים נותני שירותים

כמו כן ההטבות הניתנות לחולי טרשת נפוצה לא מסתיימות רק בידיו של הרגולטור, כאשר לנוכח הקשיים עימם מתמודדים חולים אלו הם זכאיים למגוון הנחות גם בתשלומי תחבורה ציבורית כאשר ניתנת להם הנחה גורפת של 33% מסך העלויות בשימוש אוטובוסים ורכבות.

בנוסף לכך, זכאיים חולי טרשת נפוצה לקבל הנחות בהקמת תשתית ושינוע תשתית טלפונית מטעם בזק, הטבה בחשבון תשלום המים, והנחות נוספות אשר ניתנות לחולי טרשת נפוצה מטעם היותם בעלי קצבאות שונות כדוגמת קצבת שירותים מיוחדים – כדוגמת הנחה בחשבון חשמל.

לסיכום – חולי טרשת נפוצה כמחלה אשר מכילה היבטים רבים ובהתאם מזכה את חוליה למגוון קצבאות

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, עצם היותו של אדם חולה טרשת נפוצה, כמחלה אשר פוגעת בשלל היבטי הגוף השונים ומחלישה הן את המערכות הקוגניטיביות והן המערכות הפיזיולוגיות, עלולה להחשיב את הסובלים ממנה כזכאיים למגוון רחב של קצבאות והטבות מפאת היבטיה הרבים של המחלה.

כלומר, בשל העובדה שמדובר במחלה אשר עלולה לפגוע הן בניידות של אדם ולפיכך להעניק לו קצבת ניידות, כמו גם ליצור עבורו תלות בגורמים חיצוניים ולזכותו בקצבה סיעודית, כאשר לעתים בשל נכות כללית רוחבית ניתנות קצבאות ייחודיות כדוגמת קצבה לשירותים מיוחדים – חולי טרשת נפוצה זכאיים למגוון רחב של הטבות ופיצויים הן ממשרד הבריאות, הן מהמוסד לביטוח לאומי והן ממגוון נותני שירותים ממשלתיים.

לפיכך, גדלה החשיבות של מימוש זכויותיהם של חולי טרשת נפוצה כהלכה, על מנת להבטיח כי הסיוע ההכרחי כל כך אשר בבת עינו של כל אדם המתמודד עם לקות חיצונית בכלל ועם טרשת

נפוצה בפרט, יוכל להתקיים בכבוד ובאופן אשר משווה את מעמדו לדומים לו באוכלוסייה, כאשר השפעת מחלתו מצטמצמת ככל הניתן.

אובחנתם עם טרשת נפוצה? פנו אלינו ואנו נדאג לביצוע מימוש זכויות רפואיות המגיעות לכם מכל הגורמים הרלוונטיים – אולניק לינוי משרד עורכי דין

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן