זכויות חולי אלצהיימר

מה זה אלצהיימר?

אלצהיימר היא מחלה חשוכת מרפא אשר מובילה למוות איטי וקבוע של תאי עצב במוח, עד כדי שלבסוף בתום הירידה הקוגניטיבית הופך החולה לסיעודי לחלוטין וכזה אשר מתקשה מאוד עד כדי לא יכול לתפקד לבדו.

לכן, לא מפתיע לראות כי בעבור חולי אלצהיימר קיימת הכרה מצד המדינה בגין פיצויים וסיעוד אשר מגיע להם, כמסלול מובנה הקיים בעבורם מצד המוסד לביטוח לאומי. מנגד, בשל גילם המבוגר של מרבית החולים והיעדר בקיאותם באשר החוק מקנה להם או לחליפין כיצד להשיגו, רבים מן החולים לא פועלים למימוש זכויותיהם, כאשר לאור זאת במאמר הקרוב נרחיב בעיקר על זכויות חולי אלצהיימר והמסלול הנכון לממשם.

תוכן עניינים

גמלת סיעוד

בהמשך לכך, לאור גילם המאוחר של חולי אלצהיימר על פי רוב, מרביתם אינם זכאים לקבלת קצבת נכות אלא צועדים במסלול הגשת קצבת סיעוד אשר מיועד עבור פורשים ואוכלוסייה מבוגרת יותר. במסגרת אותו מסלול, פורשים אשר עונים על 4 קריטריונים מצטברים זכאים לקבלת סל הטבות חסר תקדים ביכולתו לסייע לחולה.

אותם תנאים הינם היותו של התובע כאמור בגיל פרישה, היותו של התובע תושב ישראל, הגבלה על כך שאינו מקבל קצבאות אחרות למימון אישי מתוקף הכרות עבר, ולבסוף כי הינו עומד במבחן ההכנסות שנועד להבטיח שהסיוע הכלכלי שהוא עתיד לקבל אכן מגיע לאלו שזקוקים לו ולא יכולים להסתדר אילולא הוא.

כמו כן, יש לציין כי במידה והתובע הינו מתחת לגיל פרישה כפי שקורה לעתים נדירות, עליו להגיש בקשה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, כמסלול שנועד לאפשר לו לקבל מענה וסעד במסלול הפחות נפוץ.

כיצד מקבלים גמלת סיעוד?

על מנת לקבל גמלת סיעוד בראש ובראשונה יש צורך לאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים על מנת לבצע הערכה מדויקת של מצבו הגופני והבריאותי של התובע, כאשר אותם מסמכים – החל מדו”ח אשפוז או חוות דעת של רופאים מומחים (נוירולוגים, פסיכיאטרים וכדומה) יכולה לסייע משמעותית לתובע בעודו עומד אל מול הוועדות השונות של המוסד לביטוח לאומי, כאשר הכנה מראש לחלוטין יכולה לחסוך המון זמן ואנרגיה.

לאחר מכן, בשלב הבא בהתאם לגילו של התובע המסלול מתפצל ל- 2 אפשרויות. באם התובע הינו בין גיל פרישה לבין גיל 90, לאחר הגשת הטופס למוסד לביטוח לאומי יגיע נציג מן המוסד לבצע הערכת תפקוד עצמאית שלו במסגרת מבחן שזכה לכינוי – הערכת תלות. אותו מבחן למעשה נועד לקבוע עד כמה קיים צורך מצד התובע לסיוע סיעודי, כאשר הבחינה בודקת מגוון שלבי תפקוד עצמאיים כדוגמת יכולת להתנועע במרחב, להכין ולצרוך מזון, כמו גם לקיים מגוון פעילויות יום יומיות. מנגד, אילו התובע הינו מעל גיל 90, הוא יכול להגיש חוות דעת של פסיכוגריאטר, כאשר לרוב די בכך על מנת לקבל הכרה וסיוע.

לאחר מבחן התלות צפויה להתקבל תשובה מן המוסד לביטוח לאומי בתוך חודש עד חודשיים מן הגשת הבקשה. באם הבקשה אושרה עתידה להיבנות עבור התובע תכני מלאה אשר במסגרתה הוא יכול להמיר חלק מן נקודות הסיעוד שהוא קיבל לכדי תמיכה כלכלית, או להשתמש בהן כאוות נפשו במסגרת השירותים השונים שהמוסד לביטוח לאומי מעניק לזכותו.

כחלק מאותם שירותים ניתן להצביע על קבלת לחצן מצוקה, השתתפות במימון של עובד סיעודי זר או קבלת מטפל ישראלי, רכישה מוזלת של מוצרי ספיגה, או ביקור במרכז יום לקשיש.

דרגות הסיעוד ושלבי ההערכה

בנוסף לכך, גם אילו תובע קיבל הכרה כבעל זכאות לקצבת סיעוד, ישנה שונות רבה ומגוונת בין הסוגים השונים של קצבאות הסיעוד שניתנות בהתאם לרמת הסיעוד שנקבע לתובע. כלומר, כחלק מן ההערכת מבחן התלות שמבצע המוסד לביטוח לאומי, נקבע בהתאם לנקודות הסיעוד שנקבעו לתובע עד כמה הצורך שלו בסיעוד קיים, כאשר בהתאם למידת הסיעודיות שלו, כך הוא ינוקד.

המשמעות של הניקוד היא שבאמצעות אותן נקודות יכול התובע אחר כך להמיר אותן על מנת לקבל את כל מגוון השירותים שציינו מקודם. גמלת סיעוד 1 היא בעבור תובעים אשר צברו בין 2.5 לכדי 3 נקודות סיעוד, כאשר המנעד הבא הוא בין 3.5 נקודות לכדי 4.5 בעבור גמלת סיעוד 2. רמה 3 היא בעבור תובעים אשר צברו בין 5 ל- 6 נקודות סיעוד, כאשר רמה 4 ו- 5 בהתאמה הן בעבור צוברי 6.5 עד 7 ו- 8 עד 9 נקודות סיעוד. לבסוף, רמת הסיעוד הגבוה ביותר היא בעבור מי שצבר למעלה מ- 9.5 נקודות סיעוד ובהתאם זכאי לתמיכה הרחבה ביותר שקיימת.

כמו כן, חשוב לציין פעם נוספת כי קיימת לתובעים שהוכרו כזכאיים להמיר חלק מן הנקודות שהן זכו להן (בהתאם לדרגת הסיעוד שנקבעה להן) לתמיכה כלכלית ישירה, אשר נכון לכתיבת שורות אלו כל נקודה מזכה את בעליה בכ- 200 ש”ח.

תוספות ניקוד בשל נסיבות חריגות

יתרה מכך, מבלי שום קשר ליכולת תפקודו של התובע, כאשר התובע מחזיקות בנסיבות ייחודיות שמקשות על תפקודו בשוטף, הוא סביר לקבלת תוספת ניקוד בגין מצב אישי. דוגמה לאותן תוספות הן כאשר התובע מתגורר לבדו, כאשר הוא מתגורר עם בן משפחה הזכאי גם הוא לגמלת סיעוד או לקצבת שירותים מיוחדים, או כאשר לתובע יש בן משפחה שדר עימו וגילו מעל 90.

התוספת שתינתן בעבור אותן נסיבות בדיוק תהיה בהתאם למבחן התלות שנקבעה לאותו תובע. כלומר, אם התובע קיבל 2 תלות הוא יקבל תוספת של 0.5 נקודה, כאשר אילו נפסקו בעבורו 2.5 עד 5.5 נקודות הוא יקבל העלאה של 1.5 נקודות. שינוי מסוים מתרחש בעבור תובע שקיבל 6 נקודות תלות אשר עבורו תינתן תוספת צנועה יותר של 0.5 נקודות, כאשר בעבור סיעודיים שזכו ל- 6.5 נקודות ולמעלה מכך ישנה תוספת של 1.5 נקודות.

העלאת נקודות על בסיס החמרה

כמו כן, במידה וחולה שמוכר כסיעודי חווה החמרה רפואית, הוא יכול להגיש מסמך הצהרתי למוסד לביטוח לאומי אשר לאורו תיבחן תביעתו ובהתאם עלול בהחלט להתקבל ניקוד משופר או כזה המקנה לו זכויות יתר וגישה לשירותים רחבים יותר מסל הסעד הסיעודי שמגיע מצד המוסד לביטוח לאומי.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

לעומת זאת, לא כל תביעה להכרה בתובע כסיעודי עוברת את בחינתו של המוסד לביטוח לאומי כאשר ישנם בהחלט מבוגרים רבים אשר בשל קשיים בירוקרטיים או חוסר היכרות עם המערכת ודרישותיה הבירוקרטיות – מסורבת תביעתם ובהתאם לא מתקבל עבורם סעד הכרחי למען תפקוד שגרתי.

לכן, חשוב לציין כי גם עבור מי שלא זכה לתשובה חיובית קיימת אפשרות לערער על החלטת המוסד בתוך 90 יום מקבלת ההחלטה, כאשר באותו ערר לחלוטין ניתן להפוך את היוצרות ולקבל את ההכרה החשובה והסיוע הכלכלי שנלווה לה.

מגישים תביעה לגמלת סיעוד מצד המוסד לביטוח לאומי – אל תשכחו להיעזר בסיוע משפטי!

מגישים תביעה לגמלת סיעוד מצד המוסד לביטוח לאומי – אל תשכחו להיעזר בסיוע משפטי!

כמו כן, בשל הקושי הבירוקרטי והיותם של התובעים לעתים תכופות אנשים מבוגרים אשר אינם בקיאים ברזי המוסד לביטוח לאומי, ישנה חשיבות קרדינלית לפנייה דרך עורך דין במסגרת הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי בכלל ותביעה לקבלת גמלת סיעוד בפרט.

הסיבה לכך היא שלעורכי דין אשר פועלים כדרך קבע עם המוסד לביטוח לאומי יש היכרות חסרת תקדים עם המערכות השונות בו והאופן בו המוסד פועל, כאשר לאור זאת הם יכולים לקצר עבורכם את התהליך דרמטית, בעודם מבטיחים כי תקבלו את המרב האפשרי אשר מגיע לכם כחולי אלצהיימר בחוק.

חשיבות הערעור או ההיעזרות בו רלוונטית עבור כל שלבי התביעה באשר הם, בין אם מדובר בהגשת תביעה ראשונית, ערעור על החלטה שהתקבלה, הגשת מסמך לקבלת תנאים משופרים, או למעשה כל מה שלב בדרך בו אתם סבורים שהתקבלה החלטה חסרה או חלקית בעניינכם.

מימוש זכויות חולי אלצהיימר – דרך קצבת סיעוד ובאמצעות סיוע משפטי

כפי שניתן להבין מן הכתוב לעיל, הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי עבור תובעים המתמודדים עם אלצהיימר היא משימה לא פשוטה אך כזו שלחלוטין מצדיקה את העיסוק בה, כאשר החולה יכול להנות ממגוון שירותים יקרי ערך אשר מסייעים לו להקטין את נטל המחלה ולתפקד בצורה טובה יותר, כזו המקטינה את הנטל מקרובי משפחתו ומעניקה לו עצמאות.

לכן, על מנת להבטיח כי אותו תהליך יתבצע ויתקיים על הצד הטוב ביותר, קיימת חשיבות רבה לביצוע הליך התביעה באמצעות סיוע משפטי מצד גורם המכיר ובקיא בתקנות המוסד לביטוח לאומי כגון עורך דין למימוש זכויות רפואיות כזה אשר יוכל לסייע לכם להשיג את המרב מן התהליך.