עו"ד אולניק לינוי - משרד עורכי דין לענייני ביטוח לאומי

ילד נכה

קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי

בין אם כתוצאה מתאונה אשר ארעה לילד בשנותיו הראשונות, או שמא כתוצאה מבעיה גנטית אשר קיימת לו עוד מהרגע בו נולד, הורים אשר נולד להם ילד בעל לקות ו/או נכות אשר מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי ככזו אשר מגבילה אותו או שמגבירה את נטל גידולו על הוריו – מזכה את האחרונים בקבלת גמלת ילד נכה לנוכח הקשיים הנלווים לכך.

מטרותיה של קצבה זו היא להקל על המשפחה אשר נאלצת להתמודד עם עלויות כספיות נרחבות כתוצאה מהוצאות החינוך והטיפול הרפואי המיוחד אשר כרוכות בגידול ילד בעל נכות ולקות, כאשר מדובר בגמלה רבת משקל ומשמעות, כאשר לנוכח זאת במאמר הקרוב נרחיב אודותיה והיבטיה השונים.

תוכן עניינים

מי מוגדר כילד בעל נכות המזכה בקצבת ילד נכה בהיבט הרפואי?

בהמשך לכך, הקריטריונים אשר לאורם נקבע מתן הקצבה נוגעים למוגבלות הפיזית ו/או הנפשית ו/או הקוגניטיבית אשר קיימת לילד, כאשר גם בהיבט גילו של הילד קיימים חידודים אשר נגזרים מטעם לקותו ובהתאם להם נקבע משך הזמן בו תוענק הקצבה.

רוצה לומר, על פי רוב קצבת ילד נכה תוענק בעבור ילד החל מגיל 3 חודשים ועד לגיל 18 ו- 3 חודשים. מנגד, בהינתן לקויות אשר מערבות ליקויי שמיעה, תסמונת דאון ולעתים חריגות גם ילדים אשר עדיין מאושפזים בבית חולים לעתים תכופות, מזכים את הוריו עוד בקבלת קצבה מן הרגע בו נולד הילד.

כמו כן, בהינתן נכות זמנית, כאשר מדובר בליקוי אשר הצליחו טיפולים רפואיים אשר הפחיתו את מידת המוגבלות של הילד, רשאי הביטוח הלאומי לקיים הערכה מחודשת ו/או לדרוש מסמכים רפואיים אודות הרלוונטיות של הנכות, על מנת לבחון את הזכאות לה.

בהתאם, רשימת הליקויים אשר בגינם זכאי ילד לקבלת קצבת ילד נכה הינם כדלקמן:

1. עבור ילדים בני 3 חודשים עד גיל 3:

1.1 ילד אשר אינו מסוגל לקיים את תנועת הראש והגפיים אשר מצופות מבני גילו

2. עבור ילדים בני 3 חודשים עד גיל 18 ו- 3 חודשים:

2.1 ילד אשר נאלץ להסתייע בעזרה חיצונית מעבר למצופה מבני גילו למען קיום פעולות יום יומיות – אכילה, התרחצות, תנועה במרחב, שליטה על הפרשות.

2.2 ילד אשר זקוק להשגחה חיצונית מטעם הזולת למען השגחה מפאת סכנה אישית אשר נובעת מקיומה של מחלה כרונית, ליקוי פיזיולוגי, אלרגיה מסכנת חיים, בעיה התנהגותית, מוגבלות שכלית (פיגור), הפרעת קשב וריכוז חריגה.

2.3 ילדים בעלי לקות ראייה חריגה.

2.4 ילדים בעלי פסיכוזה ו/או לקות על הרצף האוטיסטי ו/או מצב נפשי ירוד אשר אובחן על ידי פסיכיאטר המעורר חשד לקיומם של התסמינים לעיל.

2.5 ילדים הזקוקים לטיפול רפואי שכיח וקבוע אשר משליך במידה רבה על בריאותם הפיזית ו/או הנפשית.

3. עבור ילדים בני 3 שנים עד גיל 18 ו- 3 חודשים:

3.1 ילד אשר זקוק להשגחה קבועה מטעם הזולת לנוכח היעדר יכול להבחין בגורמי סיכון אלמנטריים, או בעל מצב רפואי המצריך טיפול תכוף לאור מוגבלות שכלית בינונית – קשה, הפרעת התנהגות, מחלה קשה שמצריכה נטילת תרופות תכופות.

3.2 ילדים בעלי קשיי תקשורת חריפים אשר זקוקים לסיוע חיצוני למען קיום תקשורת עם גורמים חיצוניים.

3.3 ילדים אשר זקוקים לסיוע מוחלט מגורם חיצוני למען קיום כל אחד מפעולות היום יום – אכילה, הלבשה, רחצה, היגיינה אישית, תנועה במרחב, זכאים לקבלת קצבה מורחבת בשיעור 188%.

4. עבור ילדים בעלי לקות מלידה ועד גיל 18 ו- 3 חודשים:

4.1 ילדים בעלי לקות בשמיעה

4.2 ילדים המאובחנים כסובלים מתסמונת דאון

4.3 ילדים אשר עוד מלידה מקבלים טיפול רפואי קבוע בבית חולים (תלוי מקרה) עלולים להיות זכאיים לקבלת קצבת ילד נכה בשיעור של 188%

תנאים נוספים למען זכאות לקצבת ילד נכה

זאת ועוד, כי לא די רק בהינתן מצב רפואי אשר מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי על מנת להקנות לילד בעל נכות קצבת ילד נכה, כאשר לכך מתווספים תנאים נוספים אשר עוסקים בעיקר באורח חייו של הילד עצמו. כלומר, נוגעים למיקומו הגיאוגרפי וזהות המוסד אשר מטפל בו (אם בכלל).

תושבות ישראלית

כלומר, על מנת לקבל את הקצבה, על הילד להיות בן להורים אשר הינם תושבי ישראל בהווה, כאשר אילו מדובר בילד יתום ייבחן האם הוריו הוגדרו כתושבי ישראל בטרם נפטרו. מנגד, אילו מדובר בילד אשר עלה לישראל ללא הוריו, אילו האפוטרופוס הקיים לו או גורם משפחתי אשר הינו אח/ות, סב/תא, דוד/ה עלו עימו יחדיו וכעת מהווים תושבי ישראל כמוהו, תוכל עליו הזכאות.

מגורים במסגרת מוסד טיפולי

זאת ועוד, כי הקצבה לא תינתן לילדים אשר דרים כדרך קבע במוסד בתנאי פנימייה (כלומר הכולל מגורים) אשר במסגרתו הם מקבלים שירותי רפואה ו/או סיעוד ו/או שיקום, אלא אם כלל הוצאות המוסד הנ”ל, כמו גם כאשר ישנו במשפחה ילד נוסף אשר הינו זכאי גם כן לקבלת גמלת נכות, או כאשר הילד עתיד לסיים את שהותו במוסד כאשר הוא עתיד להשתלב בקהילה עוד בטרם הגיע לבגרות.

אשפוז קבע בבית חולים

בנוסף לכך, אילו ילד אשר נמצא רפואית כזכאי לקבלת גמלת ילד נכה עודנו מאושפז בבית חולים, קצבת הנכות תוענק לו למשך שנה מן היום בו אושפז, כאשר ייבחן חידוש הקצבה אחת לשנה על ידי המוסד לביטוח לאומי לנוכח הסיבה שלשמה אושפז מלכתחילה, והאם קיים צורך לחדשה בשנית.

מגורים בקרב משפחת אומנה

יתרה מכך, אילו הילד שוהה בקרב משפחת אומנה הוא אינו זכאי לקבלת גמלת ילד נכה, אלא אם כן מדובר בילד אשר הינו מונשם, כאשר אז זכאית המשפחה לקבלת תוספת גמלת ילד נכה עבור ילד מונשם, אשר מהווה תוספת של 1,850 ש”ח לגמלה הכללית.

זכאות לקצבת ילד נכה – שילוב בין נסיבות אישיות לתנאים רפואיים

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, הזכאות לקבלת קצבת ילד נכה נגזרת הן מאורח חייו של הילד ומשפחתו, כלומר מקום מגוריו – הן מדינת ישראל והן מוסד טיפולי אשר נוטל על עצמו את מלאכת גידולו, כמו גם מאפייניו הרפואיים והפיזיולוגיים אשר בגינם קיים הצורך מלכתחילה לתמוך בו במידה רבה כלכלית בשל ההוצאות הכלכליות הרבות שנלוות להם.

המתח בין קצבת ילד נכה לבין קצבת ניידות

עם זאת, שאלה אשר עולה לעתים קרובות נוגעת לקצבה אחרת אשר זכאים לה ילדים רבים אשר זכאים גם לקצבת נכות, הלא היא קצבת ניידות. כלומר, בשל העובדה שלעתים רבות עצם נכותו של ילד מונעת ממנו את יכולת התנועה, בעיקר כאשר מדובר בילד אשר מחזיק בלקות עוד מגיל לידה כאשר כלל שלבי ההתפתחות אשר היה עליו לקיים התבצעו במידה חלקית אם בכלל, עולה שאלה האם ילד נכה זכאי לקבלת קצבת ילד נכה, קצבת ניידות או שמא שתיהן יחדיו?

לכן, קבע המוסד לביטוח לאומי כי ילד יהא זכאי לקבלת גמלת ניידות וגמלת ילד נכה בעת ובעונה אחת, עליו להחזיק במוגבלות ניידות אשר עולה על 79% בהתאם לוועדה הרפואית של משרד הבריאות. כמו כן, אותה ועדה צריכה לקבוע גם כי קיים לילד צורך בכיסא גלגלים או כאשר לנוכח ליקויים בגפיו התחתונות לא מסוגל הילד ללכת לבדו, כאשר מפאת נכותו האחרת הוא אינו כשיר לעשות שימוש בכיסא גלגלים בנוסף לכך.

כמו כן, אילו בתא המשפחתי של אותו ילד קיים ילד נוסף המחזיק בזכאות לגמלת ילד נכה או ילד נוסף הזכאי לגמלת ניידות, אזי שתינתן לילד הנכה את הזכאות והקצבה עבור שניהם, לאור ההבנה כי אותו תא משפחתי נושא על גבו נטל כלכלי נרחב כתוצאה מגידול ילדים בעלי נכויות שכאלו.

הליך הגשת תביעה בעבור קבלת קצבת ילד נכה

כעת משביארנו את הזכאות והמאפיינים אשר מהווים תנאי סף להגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי למען קבלת קצבת נכות בעבור ילד נכה, יש לפזר את מעטה הערפל אודות האופן בו הליך זה מתקיים ויוצא לאור.

לפיכך, ראשית ההליך היא באיסוף כלל המסמכים הרלוונטיים לנכות הילד – אבחוני בית חולים, היסטוריה רפואית – אשפוזי עבר, מתן תרופות, בדיקות ובחינות על ידי רופאים מומחים וכיוצא בכך, כאשר לבסוף משנאספו כלל המסמכים הרלוונטיים ניתן לשלוח אותם בהתאם לטופס הגשת התביעה בעבור קבלת גמלת נכות לילד נכה.

בהמשך, משהוגשה התביעה, ביטוח לאומי יערוך דיון לאור הנכות שלשמה נדרשת הגמלה, כאשר במידה וקיימת הסכמה גורפת אודות מצבו של הילד ובהתאם הזכאות אשר קיימת לו, הילד לא יידרש כלל לבחינה רפואית, כמו כן רשאי ההורה לבקש מהוועדה כי ילדו לא יזומן לבחינה והערכה רפואית.

מנגד, אילו קיים חשד שהתביעה תידחה מפאת היעדר זכאות לילד בשל מצב רפואי אשר אינו עונה על ההגדרות הרלוונטיות, תיערך לילד ועדה רפואית כאשר הוא יזומן לבחינה פיזיולוגית אשר בה יתרשמו נציגי המוסד לביטוח לאומי האם ובאיזו מידה קיים צורך להעניק לו את גמלת ילד נכה.

בנוסף לכך, רשאים ההורים להגיע לוועדה הזו בליווי עורך דין, כאשר לעצם צירופו של האחרון קיים משקל רב לעתים להחלטות הוועדה, בשל העובדה כי האחרון מודע ובקיא בכלל התקנות והחידודים אשר לאורם מקבל המוסד לביטוח לאומי את החלטותיו ופסיקותיו, כאשר אלמלא יתווסף נציג משפטי לדיון עלולות זכויות הילד ועימם הפיצוי הכלכלי המשמעותי הנלווה לכך – להתממש באופן חלקי אם בכלל.

קיומו של מבחן תלות בעבור קביעת זכאות לקצבת נכות בעבור ילדים מעל גיל

בנוסף לכך, קיימת וועדה שונה לילדים אשר טרם עברו את גיל 3, לעומת ילדים אשר חלפו מעליו וצלחו אותו מעלה. ההבדל בין הוועדות עצמן הוא בעצם קיומו של מבחן תלות אשר נערך באופן דומה לתובעים אשר מבקשים את קבלתה של גמלת סיעוד.

כלומר, מבחן התלות הוא למעשה בחינת אבני היסוד של עצמאות תפקודית, כאשר נבחנת יכולתו של הילד לאכול, לנוע, להתלבש, לקיים היגיינה אישית ורחצה. יכולתו של ילד לתפקד בכל אחד מן ההיבטים הנ”ל זוכה לניקוד אשר משתנה בין 0, 1, ו- 3. כאשר לנוכח סכם הנקודות אשר נוצר לאותו ילד ייקבע שיעור נכותו ובהתאם גם גובה קצבתו.

לכן, ילד אשר צבר בין 5 ל- 9 נקודות מוגדר בזכאי לגמלה בשיעור של 50%, בעוד ש- 10 נקודות ולמעלה מכך מעניקות לילד זכאות לגמלה בשיעור 188%, מפאת היותו תלוי לחלוטין בסובביו. האופן בו הוועדה עורכת את הניקוד מפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.

מסקנות הוועדה הרפואית לקביעת זכאות לגמלת נכה

זאת ועוד, כי משגיבשה הוועדה את מסקנותיה, בין אם לנוכח קיומו של מבחן התלות או בין אם לנוכח התרשמות מעיכובי התפתחות (הבדיקה אשר נעשית בעבור ילדים מתחת לגיל 3), במסגרת 45 יום מהגשת התביעה הראשונית תישלח להורי הילד או האפוטרופוס אשר הגיש בשמו את הבקשה תשובה מהוועדה הרפואית בצירוף הפרוטוקול שנערך בה.

תביעת ערעור על קביעת הוועדה הרפואית לזכאות לגמלת נכה

לאחר מכן, בהתאם להחלטות הוועדה, אילו הגורם אשר הגיש את התביעה אינו מרוצה מתוצאות הוועדה ומסקנותיה, קיימת לו הזכות לערער על החלטת הוועדה הרפואית. הסיבות לערעורים משתנות לאור החלטת הוועדה שלא לאשר גמלה כליל, לאשר גמלת נכות חלקית, לאשר גמלת נכות אשר מוקצבת בזמן, או לסרב לבצע תשלום רטרואקטיבי בעבור פרק הזמן טרם נערכה הוועדה.

את הערעור יש להגיש במסגרת 60 יום מן הרגע בו התקבלה ההודעה בעניין הילד, אף על פי כי המוסד לביטוח לאומי לא נוהג לדחות בקשות אשר הוגשו במסגרת 3 חודשים מן הרגע בו התקבלה התשובה הראשונית. כמו כן, את הערעור יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתכם, כאשר במסגרת 60 יום מן הרגע בו נמסר הערעור – צפויה להתכנס הוועדה הרפואית לערעורים ולקבל החלטה בנוגע לערעור עצמו.

תביעת ערעור על קביעת הוועדה הרפואית לערעורים לזכאות לגמלת נכה

זאת ועוד, כי גם אילו וועדת הערעורים קיבלה החלטה אשר אינה מרצה את נציגיו של התובע, אזי שקיימת להם הזכות להגיש ערעור נוסף לבית הדין האזורי לעבודה, כאשר לשם כך זכאיים נציגיו של הילד הנכה לקבלת סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטי למען ייצוגם.

לעומת זאת, במסגרת הערעור ניתן לדרוש עיון מחדש אך ורק בסוגיות משפטיות הקשורות להחלטתה של הוועדה הרפואית, ולא להטיל ספק בקביעותיה המקצועיות – רפואיות בכלל.

הגשת תביעה חוזרת לקבלת גמלת ילד נכה

זאת ועוד, כי אילו הוריו או אפוטרופוס של ילד אינם מרוצים מאשר נפסק בעניינם אף על פי כי נדחתה בקשתם ו/או כאשר חלה החמרה במצבו של הילד, הם רשאים להגיש בקשה חוזרת בדמות תביעה נוספת 6 חודשים לאחר וניתן להם פסק הדין הקודם, כאשר לנוכח החמרה במצבו הרפואי של הילד אשר מגובה באישור רפואי מטעם גורם מוסמך – ניתן לדרוש את קיום ההליך בכל עת.

גמלת נכה – גובה התשלומים

בנוסף לכך, משהוגעה הסכמה ו/או כאשר נפסק לילד תשלומי גמלה לנוכח מסקנותיה של הוועדה הרפואית או מי מבין הגופים אשר בחנו אותה שנית, בהתאם למבחנים השונים אשר העריכו את מידת תפקודו ובהתאם את הצורך לפצותו כלכלית, לגורם האחראי אודות הילד יועבר סכום קבוע כנגזרת ישירה ממידת הנכות הקיימת לו.

כך למעשה, אחוזי הנכות של הילד יוכפלו בגמלת יחיד מלאה אשר סכומה נכון לכתיבת שורות אלו הינה 2,229 ש”ח. כאשר לדוגמה אילו ילד הוגדר כזכאי ל- 50% גמלת נכות, הוא זכאי בהתאם למחצית מהסכום, כאשר החידוד העיקרי כאן הוא קביעה כי ילדים אשר זקוקים לסיוע משמעותי מפאת נכות המצריכה טיפול מלא ורציף, כמו גם לנוכח קיומו של מבחן התלות – עלולים להיות זכאיים לעתים ל- 188% מקצבת היחיד, כאשר מדובר ב- 4,190 ש”ח.

כמו כן, זכאות בשיעור 188% ניתנת אך ורק לילדים מעל גיל 3, כאשר בנוסף לכך במידה וילד מחזיק ב- 3 סעיפי לקות אשר כל אחד כשלעצמו מזכה אותו בהכרה כבעל זכאות לקצבת ילד נכה בשיעור של 50%, יפסק לטובתו תשלום בשיעור 100%.

תוספות לגמלת ילד נכה

זאת ועוד, כי לבעלי זכאות לגמלת ילד נכה קיימות תוספות אשר ניתנות אחת לשנה, כאשר הסכום עתיד להשתנות מעת לעת. בהתאם, בעבור ילדים בעלי נכות בשיעור של 50%, קיימת תוספת גמלה אשר עומדת על 153 ש”ח, בעוד שזכאי גמלת נכות בשיעור של 100% זוכים לתוספת קצבה בסך 379 ש”ח, התוספת בעבור ילדים הזכאים לגמלת נכה בשיעור של 188% הינה 582 ש”ח, כאשר לבסוף ילדים המונשמים באמצעות מכונת הנשמה והינם זכאים לגמלת ילד נכה בגובה 100%, זכאיים לתוספת בסך 1,850 ש”ח.

התוספות המצוינות לעיל התווספו רטרואקטיבית החל מינואר 2018, כאשר במידה ויוכח כי ילד היה זכאי לקבלת קצבה מאוחר יותר מינואר 2018 כאשר באותו פרק זמן הוא אכן ענה להגדרות הזכאות לקצבה, קרי, היה בעל לקות או נכות המצדיקה את קבלתה, הוא יהיה רשאי לקבל את אותן תוספות רטרואקטיבית.

הנחות והטבות בעבור שירותים כללים

בנוסף לכך, זכאים לקצבת ילד נכה, זכאיים למגוון הנחות בעבור שירותים כלליים אשר קיימים לכל בית בישראל. כלומר, הורים לילד המקבל גמלת נכה זכאים להפחתה של 33% בתשלום הארנונה עבור 100 מ”ר. כמו כן, קיימת הנחה בעבור חשבון המים, כאשר מוכפלת כמות הצריכה בתעריף מוזל בעבור משק בית המתגורר בו ילד בעל זכאות לקצבת נכה.

כמו כן, גם בחשבון החשמל קיימת הנחה והטבה למשק בית המתגורר בו ילד בעל קצבת נכה, כאשר בצריכה של עד 400 קוט”ש, זכאים הוריו של אותו ילד להנחה של 50% בחשבון החשמל, כאשר בעבור שירותי בזק ההנחה ניתנת להורי ילד שזכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% בעבור התקנה והעתקה של קווי טלפון.

בנוסף הורי ילד שזכאי לגמלת ילד נכה יכולים להגיש בקשה לקבלת תג נכה עבור הילד.

לסיכום – גמלת ילד נכה כהליך רגיש ובעל משמעות כלכלית רבה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, לנוכח ההשלכות הכלכליות הנרחבות אשר קיימות לגידולו של ילד אשר סובל מלקות או נכות קבועה, רואה לנכון המוסד לביטוח לאומי לפצות במידה רבה את הוריו ולסייע להם בהיבט הכלכלי כמה שרק אפשר על מנת להבטיח כי אותו ילד יוכל לזכות לאורח חיים תקין ורגיל עד כמה שרק אפשר.

כמו כן, ההליך טומן בחובו איגוד כלל המסמכים הרלוונטיים בטרם תוגש בעבורם תביעה לוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, אשר לנוכח גילו של הילד ומצבו הרפואי תיקבע במידת הצורך וועדה רפואית אשר תעריך את מידת הצורך שקיימת לו להסתמכות חיצונית – ובהתאם בפיצוי כלכלי למען התמודדות עם עלויות מחייתו.

בהתאם, על ההחלטה של אותה וועדה, ניתן לערער ולדרוש בחינה מחודשת, כאשר לנוכח משקלה הרב של הסוגייה, גם אודות החלטת וועדת הערעורים ניתן לערער וכן הלאה, עד כדי כי העניין יכול להרחיק לכת עד כדי בית הדין האזורי לעבודה.

לבסוף, מומלץ במידה רבה להיעזר החל מראשית ההליך ועד תומו בליווי משפטי אשר יבטיח כי כלל ההליך יתקיים לאשורו ובאופן המבטיח כי ילדכם יקבל את הסיוע המירבי אשר עלול להיות קיים לו ומעוגן על פי החוק, כאשר מדובר בכספים משמעותיים אשר יכולים לסייע לו לקיים את חייו באופן רגיל ותקין עד כמה שניתן.

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן