ילד נכה

קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי

קצבת ילד נכה הינה קצבה המשולמת לצורך השתתפות בהוצאות הכספיות של משפחה המגדלת ומטפלת בילד נכה. המוסד לביטוח לאומי מכיר, לכאורה, בעומס הכבד הן הכלכלי והן המשפחתי הכרוך בגידול ילד מיוחד במשפחה ולכן מטרת הקצבה היא להקל על המשפחה ועל הילד בניהול אורך חיים תקין ככל שניתן על אף מגבלותיו של הילד, ככל שיהיו.

הזכאות לקצבת ילד נכה מורכבת ממספר משתנים לרבות מצב רפואי, גיל ועוד.

קיימות שלוש קבוצות אוכלוסייה לעניין מבחני הזכאות של המוסד לביטוח לאומי:

  1. ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד – ילדים העונים על הגדרה זו אלו הינם ילדים אשר עומדים בקריטריונים המופיעים בתקנות, כאשר רשימת הקריטריונים נחלקת לשניים: רשימת קריטריונים אחת מציינת שדי בהיזקקות ו/או שימוש בתכשיר/טיפול לשם קבלת הזכאות לקצבה כגון: שימוש בזונדה, דיאליזה וכדומה. רשימת קריטריונים שנייה מציינת צורך בצבירת שלושה פרמטרים (בגין בעיה רפואית אחת) לפחות מתוך מספר פרמטרים, הקיימים במשך חצי השנה שקדמה להגשת התביעה לשם קבלת הזכאות לקצבה. בין הפרמטרים: פיזיותרפיה, ביקור במרפאת מומחים, שימוש בנוגדי פרכוסים ועוד. גיל הזכאות לקבוצת אוכלוסיה זו הינו 91 יום.
  2. ילד התלוי בעזרת הזולת – ילדים העונים על הגדרה זו הינם ילדים אשר כתוצאה ממחלתם ו/או ליקוייהם זקוקים לעזרת הזולת באופן החורג מהנורמה במידה ניכרת וזאת לפחות 90 ימים ברצף ו/או ילדים הזקוקים לעזרת הזולת ברוב או בכל שעות היממה, לפחות 90 ימים ברצף. גיל הזכאות לקבוצת אוכלוסייה זו הינו 3 שנים.
  3. ילד עם ליקוי מיוחד – ילדים העונים על הגדרה זו הינם ילדים הסובלים מאחת מהמחלות ו/או הליקויים המופיעים ברשימה בחוק – זוהי רשימה סגורה. לדוגמא – ילד הסובל מתסמונת דאון, ילד הסובל מירידה בשמיעה של לפחות 45 דציבלים בכל אוזן, עיכוב התפתחותי ועוד.

נכון לשנת 2018 גובה הקצבה לגמלת ילד נכה נע בשיעור שבין 1,249 ש”ח בגין קצבה חלקית ועד לסכום של כ- 2,569 ש”ח בגין קצבה מלאה.

לסכום הקצבה יתכן שיתווסף סכום נוסף בעבור היזקקות לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום וכך תעלה הקצבה לסך של 4,701 ₪.

לצורך קבלת הקצבה יש להגיש תביעה בצירוף מסמכים רפואיים ולאחר מכן תזומן המשפחה להיבדק על ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי במסגרת וועדה רפואית.

 

בנוסף לקצבה עצמה, מי שזכאי לקצבה מלאה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מהרשות המקומית, רשות המים, קופות החולים, משרד האוצר, משרד התחבורה, חברת החשמל.

 

קצבת ילד נכה משולמת מה-1 לחודש שבו הוגשה התביעה אך ניתן לקבל זכאות רטרואקטיבית כאשר קיימת חוות דעת מומחה לפיה תסמיני המחלה ממנה סובל הילד הופיעו לפני מועד זה. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע כי קיימים תנאים מזכים לתשלום עבור 12 חודשים טרם הגשת התביעה.

 

משפחה הזכאית לקצבת ילד נכה ייתכן שתהיה זכאית לקצבאות נוספות הקשורות למצבו הרפואי של ילדם.

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

דילוג לתוכן