חוק הנכים

חוק הנכים מעודכן שנת 2022

חוק הנכים התש"יט-1959 הוא חוק שאף על פי שמו אינו נוגע באופן ישיר בזכויותיהם של כלל בעלי הנכות וכלל הנכויות שמוכרות היום על ידי המוסד לביטוח לאומי. חוק הנכים, או בשמו הרשמי "חוק הנכים תגמולים ושיקום", חוקק במיוחד עבור נכי צה"ל, שב"ס, המשטרה וכלל גופי כוחות הביטחון וקרוביהם. מטרתו, לסייע כלכלית לכל אשר נפגע במהלך שירותו הצבאי או הלאומי, וכתוצאה מאותו שירות נותרה בקרבו לקות או נכות נפשית וגופנית כאחד, אשר דרדרה את איכות חייו והצריכה ממנו הוצאות שכעת לפי חוק מזכות אותו בסיוע.

החוק מגדיר מיהו נכה צה"ל, מי הם קרובי משפחתו אשר זכאים לתגמולים כלשהם בשל פציעתו והמשקל שלה עליהם, כיצד יוגדרו אחוזי הנכות שלו, מה הם סוגי התגמולים השונים ואיך ניתן להגיש בקשה כדי לקבל אותם, ועוד.

תוכן עניינים

חוק הנכים - קביעת דרגת נכות

חוק הנכים מתייחס לכל סוג של פגיעה גופנית שיכולה להתרחש במהלך השירות הצבאי ומגדיר דרגות נכות שונות בהתאם לחומרת הפגיעה. כדי לקבל הכרה באחוזי נכות יש צורך לעבור ועדה רפואית מטעם משרד הביטחון, ולא מטעם המוסד לביטוח הלאומי כמו במקרים אחרים.

במסגרת עבודתה הועדה הרפואית קובעת מספר אלמנטים קרדינליים בגיבוש גובה הקצבה. לדוגמה, הוועדה קובעת את עת התחלת דרגת הנכות, כאשר הועדה יכולה לקבוע שדרגת הנכות החלה פרק זמן מסוים עוד בטרם שהוגשה התביעה, כמו למשל ביום הפגיעה או בתאריך משמעותי אחר שקשור אליה.

בנוסף, הוועדה יכולה גם לקבוע דרגות שונות לפרקי הזמן שהיו עד ליום החלטת הועדה, כאשר עבור תקופה מסוימת ייקבעו שיעורי נכות באחוזון מסוים ועבור תקופה מאוחרת יותר ייקבע שיעור משמעותי יותר או פחות, בכפוף לנסיבותיו של התובע. כך מתאפשר לזכאים לקבל כיסוי וסיוע גם כשמדובר בנכות שאינם היו מודעים לה, או לכובד משקלה, ואינם כפופים למועד הגשת התביעה בפועל, כשהמנגנון של משרד הביטחון מקל לעומת מקבילו במוסד לביטוח לאומי.

כמו כן, הוועדה קובעת האם הנכות שנקבעה קבועה או זמנית, כאשר במידה והינה זמנית הועדה תקבע זמן בחינה מחדש, בו בעל הנכות יוכל להגיש תביעתו שנית ולדרוש הכרה מחודשת באחוזי הנכות שנפסקו לו, ככל שאלו אינם נותנים מענה לצרכיו.

חישוב אחוזי הנכות

חישוב אחוזי הנכות נעשה כצירוף של תוצאות המבחן הרפואי שהוועדה ערכה לבעל הנכות, כשבשונה מוועדות המוסד לביטוח לאומי, כלל אחוזי הנכות מפגיעות שונות מצטברים יחדיו לדרגה אחת כוללת. אותה דרגה היא זו שתקבע במידה רבה את מידת הסיוע שיינתן לתובע על ידי משרד הביטחון.

לאחר מכן, משנקבעו אחוזי נכות בשיעור מסוים, שווי הקצבה שתינתן תחושב לפי אחוזי הנכות שלא נפסקו לתובע. כלומר, במידה ומדובר בתובע בעל 3 ליקויים שכל אחד מהם מזכה אותו ב- 10% נכות. הליקוי הראשון יעניק לו 10%, הליקוי השני יעניק 10% מתוך ה- 90% הנותרים, והליקוי השלישי ב- 10% מתוך ה- 81% הנותרים. בהתאם לדוגמה הזו, תובע בעל ליקויים שכאלו יהיה זכאי כתוצאה מהגשת תביעה ל- 27.1% נכות.

גובה התגמולים לפי אחוזי נכות

משנקבע לתובע זכאות לאחוזי נכות בהתאם לחישוב המתואר לעיל, גובה התגמולים ושיעור הקצבה יחושבו בהתאם למדרג הנכות כדלקמן:

 • בעלי נכות בשיעור של 10% זכאים לתגמול בגובה 518 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 15% זכאים לתגמול בגובה 777 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 20% זכאים לתגמול בגובה 1,360 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 30% זכאים לתגמול בגובה 1,555 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 40% זכאים לתגמול בגובה 2,073 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 50% זכאים לתגמול בגובה 2,591 שקלים.בעלי נכות בשיעור של 60% זכאים לתגמול בגובה 3,110 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 70% זכאים לתגמול בגובה 3,628 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 80% זכאים לתגמול בגובה 4,146 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 90% זכאים לתגמול בגובה 4,665 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 100% זכאים לתגמול בגובה 5,183 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של מעל ל100% זכאים לתגמול בגובה 7,256 שקלים.
  כן בעלי אחוזי נכות בגובה 10% – 19% זכאים לקבלת מענק חד פעמי לפי החישוב הבא:
 • בעלי נכות בשיעור של 10% זכאים לתגמול בגובה 55,981 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 11% זכאים לתגמול בגובה 71,272 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 12% זכאים לתגמול בגובה 88,326 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 13% זכאים לתגמול בגובה 104,446 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 14% זכאים לתגמול בגובה 120,463שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 15% זכאים לתגמול בגובה 136,066 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 16% זכאים לתגמול בגובה 153,430 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 17% זכאים לתגמול בגובה 170,069 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 18% זכאים לתגמול בגובה 187,537 שקלים.
 • בעלי נכות בשיעור של 19% זכאים לתגמול בגובה 211,744 שקלים.

 

נוסף על כך, ישנן זכויות נוספות שמגיעות לבעלי אחוזי נכות שונים ובהתאם לפגיעות שונות, כמו תוספת מימון חודשית, מימון טיפולים רפואיים, תגמול פרישה מוקדמת, דמי ניידות וכדומה, כך שהזכויות והתשלומים שנית לקבל בפועל גבוהים משמעותית מהסכומים שניתנים בתגמולים הבסיסיים.

הגשת בקשת תגמול

כדי להגיש בקשה לקבלת תגמול יש צורך לפנות לקצין תגמולים שמונה על ידי משרד הביטחון. קצין התגמולים יבחן את התביעה, יזמן את התובע לוועדה רפואית מטעם משרד הביטחון, אשר בסופה ייקבע האם התביעה תתקבל או תידחה.

תובע שמעוניין לערער על החלטת קצין התגמולים, יכול לעשות זאת עד 30 יום מקבלת התשובה ממשרד הביטחון. מנגד, חשוב לקחת בחשבון שפנייה לוועדת הערעורים כרוכה בבחינה מחודשת של כלל היבטי התביעהו לפיכך יכולה להורות על קביעת אחוזי נכות נמוכים יותר מהקביעה הראשונית. לפיכך, יש לערער על החלטת הוועדה בשום שכל ורק כאשר התובע משוכנע שהחלטה אינה הולמת את צרכיו הרפואיים.

מנגד, אילו לאדם הצטמצם כושר ההשתכרות במעל ל– 50%, כאשר נקבעה לו דרגת אי כושר אשר עולה על 60%, יהא אותו אדם זכאי לקבלת קצבה אשר נעה בין 1,908 ש"ח עד כדי 3,321 ש"ח. בנוסף לכך, סיווג דרגת אי הכושר נעה בין 60%, 65%, 74%, ולבסוף  100%, כאשר מדובר למעשה ברפי סף, כלומר  קביעת אי כושר בשיעור של 80%, תזכה במתן קצבה באותו שיעור של 100% שכן מדובר בטווח הנע בין 75% – 100% 

בנוסף לכך, הקצבה המצוינת לעיל יכולה לגדול ולהתרחב אילו קיימת לבעל הקצבה גורמים מדרגה ראשונה אשר תלויים בו כלכלית. כלומר, אילו אדם מתגורר עם בן זוג אשר מייצר הכנסה נמוכה מ- 6,014 ש"ח (ברוטו) או כאשר קיימים לו 2 ילדים התלויים בו (אין משמעות לקיומם של יותר מ- 2 ילדים בהיבט זה), הוא זכאי לקבלת תוספת תלויים, אשר ניתנת באופן חלקי או מלא בהתאם לנסיבותיו האישיות של התובע.  

כמו כן, אילו מדובר במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי, התובע יהיה זכאי לחלקה היחסי של התמורה לו היה זכאי אילו היה מדובר באובדן כושר עבודה מלא, כאשר חידוד דומה קיים בעבור אובדן כושר עבודה זמני, כאשר השינוי היחידי נוגע למשך הזמן בו תוענק הקצבה מלכתחילה

חוק הנכים החדש

כפי שניתן להסיק משמו, חוק הנכים חוקק בשנת 1959 ובשנת 2017 תוקן החוק ועודכן במספר סעיפים, כאשר מטרתה העיקרית של החקיקה המחודשת הייתה לצמצם ולהגביל את ההגדרה לנכה צה"ל וכוחות הביטחון ואת הזמן שיהיה זכאי בו לתגמולים. השינוי מחייב כל פגיעה וכל מחלה שאירעה והוגשה תביעה בגינה החל מתאריך זה ואילך. כלומר, המטרה הייתה לשים חוצץ בין זכאות תובע לסעד כתוצאה מפגיעה במסגרת שירותו הבטחוני לבין פגיעה שאינה כתוצאה משירות בטחוני אלא מהווה פגיעת עבודה טהורה, אך כזו שעודנה מזכה אותו בסעד. כסעד דומה לאשר ניתן מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת קצבת נכות רגילה או קצבת אי כושר השתכרות ו/או אובדן כושר עבודה.

בהתאם, המטרה בתיקון החוק הייתה להבחין בין פגיעות שנוצרו כתוצאה מאופי התפקיד הצבאי וממה שהוא דורש כמו פעילות מבצעית, ובין פגיעות שיכלו לקרות בכל תאונת עבודה רגילה, שמזכה את הנפגע בתגמולים וזכויות מטעם המדינה אך לא דרך חוק הנכים שמיועד רק עבור מי שנפגע

בפעילות בעלת אופי צבאי. תובע שנפגע בתאונה רגילה יכול לפנות באופן מסודר למוסד לביטוח הלאומי כדי שייקבע מעמדו, מהות הפגיעה בו והשלכותיה והקצבאות המגיעות לו בעקבות כך.

במקרים מסוימים, גם תובע שנפגע באופן שאינו מוכר במסגרת החוק החדש, אשר לא רואה בו כנכה צה"ל, יכול לקבל תגמול דרך החוק הישן. כך למשל כשמדובר במחלות שאובחנו קודם לכן ועכשיו חלה בהן החמרה רפואית, או מחלות ומגבלות חדשות שנוצרו כתוצאה מנכות שכבר קיימת ומזכה בהכרה דרך חוק הנכים.

ההשלכות של חוק הנכים החדש

ההשלכות של החוק החדש משפיעות בעיקר על משרתי קבע הנמצאים בקבע לפחות מעל חצי שנה, ואינה משפיעה על חיילי החובה, כאשר טרם החוק החדש התנאים להכרה בחוק הנכים היו זהים. כעת, כדי לקבל הכרה בנכות או לקות, על הנפגע ככל שהינו משרת קבע, להוכיח כי מקור לקוחות בפגיעה שנגרמה עקב פעילות מבצעית, אימון או אירוע אחר בעל אופי ונסיבות הקשורים בקשר הדוק למסגרת צבאית.

אם מדובר במחלה ולא בפגיעה, החולה יצטרך להוכיח שהמחלה התרחשה במהלך השירות, בעקבותיו או התדרדרה במהלכו, יחד עם חובת הוכחה שהמחלה קשורה לשירות ונגרמה בעקבות חשיפה לחומר מסוכן, לקרינה מייננת, או כתוצאה מטיפול רפואי בתנאי שדה וכדומה.

יתרה מזאת, החוק השאיר סעיפים רבים פתוחים, עמומים ושאינם ברורים מספיק, ולפיכך במקרים רבים כדי להכריע בשאלה האם התביעה תוכר או לא תתבצע פנייה לערכאות אשר יצטרכו לפרש את החוק בהתאם לנסיבות המצב של התובע בכדי להחליט האם הפנייה עומדת בקריטריונים הנדרשים לזכאות או לא במסגרת החוק.

מה קורה אם התביעה לא מאושרת?

גם אם התביעה להכרה כנכה עקב השירות הצבאי נדחתה, אין זה אומר שהתובע אינו זכאי לזכויות ופיצויים כלשהם לנוכח נכותו. מטרתו של חוק הנכים היא לבצע הפרדה בין מי שנפגע בפעילות מבצעית שייחודית לצבא ובין מי שנפגע כתוצאה מסיטואציה אחרת. ולכן תובע שאינו זכאי להכרה כנכה צהל על פי חוק הנכים החדש עודנו יכול להגיש תביעה רגילה לביטוח הלאומי להכרה כנפגע בתאונת עבודה, ולקבל דרכו את הזכויות המגיעות לו לפי חוק.

מכיוון שגובה קצבאות הביטוח הלאומי נקבע הן על פי קביעת דרגת נכות והן על פי כושר ההשתכרות של הנפגע, פנייה לביטוח הלאומי יכולה להרע למשרתי קבע צעירים שהמשכורות שהם מקבלים נמוכות יחסית, ולכן גובה הקצבה שיקבלו יהיה נמוך בהשוואה לקצבאות של משרתי קבע וותיקים.

דרך אחרת לקבלת פיצוי על פגיעה דרך השירות הצבאי היא להגיש תביעת נזיקין, מה שלא התאפשר בטרם חוקק חוק הנכים החדש. נפגע שלא זכאי לתגמולים דרך חוק הנכים יכול לתבוע את המדינה ולדרוש ממנה פיצויים עקב הפגיעה שאירעה לו בעת ששירת אותה בצבא, ככל שזו אינה נובעת מרשלנותו של הנפגע. תביעה שכזו יכולה להגיע לסכומי פיצויים גבוהים יחסית, יותר מאשר ניתן לקבל לרוב דרך קצבאות. עם זאת, חשוב לציין שתביעת המדינה עלולה להיות כרוכה בהוצאות לא מבוטלות שככל שהתביעה לא תתקבל אינן יוחזרו לתובע, ואינן יובילו לפיצויו.

חשיבות ההסתייעות בסיוע משפטי מומחה

כפי שניתן לראות מהכתוב לעיל, קיימות מגוון דרכים לקבלת פיצוי מהמדינה במקרה של פגיעה שארעה במהלך השירות הצבאי או נסובה בעקבותיו. למרות זאת, הדרך מהגשת התביעה ועד לקבלת הפיצוי המיוחל יכולה וצפויה להיות ארוכה מאוד ורבת קשיים ומהמורות, במיוחד כאשר התובע פועל בגפו.

לכן, וכדי שהתביעה תוגש בצורה נכונה וכדי שהתהליך יתנהל על הצד הטוב ביותר האפשרי, כדאי להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בהתמודדות עם המערכת הביטחונית ומודע לאילוצים ולפרמטרים שמגבשים את החלטותיה. כך התובע יוכל להבטיח את מקסום סיכויי הצלחת התביעה, שסופה כאמור בפסיקת פיצוי שביכולתו לשנות דרמטית את אורח חייו והתמודדותו עם הלקות שנסובה לו.

 

ייעוץ משפטי הבקיא בהגשת תביעות למשרד הביטחון מודע ומכיר את נקודות הכשל האפשריות בהליך הבירוקרטי, אילו מסמכים צריך להגיש ומתי, אילו חוות דעת חשוב להשיג, וכיצד נכון לעמוד בפני הוועדה הרפואית וקצין התגמולים, כדי שאלו יכירו בתובע ויאפשרו לו לממש את זכויותיו הרפואיות במלואן.

כמו כן, לנוכח המחיר הרגשי והנפשי שנגבה ממי ששירתו את המדינה והקריבו את גופם ונפשם וכעת נאלצים להתמודד מולה בהליך משפטי הדורש מהם להוכיח את קורבנם, הסתייעות בעורך דין שייצג את תובע תאפשר להפחית מהעול הכרוך בכך. כלומר, התובע יוכל לחסוך כאב ראש וזמן יקר ואף מפחי נפש כתוצאה מהתמודדות עם נציגי המערכת ולאפשר לגורמי מקצוע לעשות זאת עבורו.

בנוסף, הפנייה לייעוץ משפטי מגבירה כמובן את היכולת למצות עד תום את זכויותיו הרפואיות של התובע ולהגדיל את הסיכויים שיקבל הכרה רטרואקטיבי בלקותו, ובכך לחסוך לא רק זמן יקר אלא גם סכום לא מבוטל. זאת גם הסיבה שאף שמדובר בהוצאה כספית שנלווית לתהליך, מעצם היכולת להגדיל את סך התגמולים, מדובר בהחלטה כלכלית ושמחזירה את עלותה פעמים רבות.

לכן ולסיכום, ההסתייעות בעורך דין מחזירה את עצמה בהיבט הכלכלי והנפשי, מאפשרת לייעל את התהליך, ומעל הכל – להגביר עד כמה שאפשר את הסיכוי שהתובע יזכה לכל אשר מגיע לו בחוק.

זקוקים לסיוע משפטי? צרו איתנו קשר בכל נושא 072-3726298