עו"ד אולניק לינוי - משרד עורכי דין לענייני ביטוח לאומי

ניידות

ניידות

ניידות – בין אם בשל תאונה פתאומית אשר השפיעה פיזית על אדם, או שמא לנוכח מחלה נוירולוגית אשר פגעה בכושרו של אדם להתנייד ולנוע במרחב, כחלק ממדיניות הסיוע הסוציאלי שמובילה מדינת ישראל – זכאיים אנשים בעלי ליקויי תנועה המגבילים אותם לגמלת ניידות אשר בגינה ניתן לקבל הטבות שונות אשר הינן בבת עינו של כל אדם ועלולות להתגלם לעתים בעשרות אלפי שקלים.

כמו כן, מדובר בהטבה ובזכות אשר רבים אינם ממשים את הזכאות לה מפאת היעדר הידע אודות קיומה, כאשר לפיכך במאמר הקרוב נרחיב אודותיה ומאפייניה השונים, כמו גם כיצד לממשה ולקיים את ההליך הנדרש לה.

תוכן עניינים

בעבור אילו פגיעות ניתן לקבל סיוע לנוכח פגיעת ניידות?

בהמשך לכך, ישנם 11 ליקויים אשר בעקבותיהם זכאי הסובל מהם לקבלת הסיוע הכלכלי הנרחב, כאשר הסעיפים הינן כדלקמן:

 1. שיתוק אשר פוגע בכושר ההתניידות
 2. קטיעות גפיים
 3. קשיונות
 4. נקיעות פתולוגיות
 5. הגבלות בכושר תנועת המפרקים
 6. החלפת מפרק ברך ו/או ירך
 7. קיצור גפה
 8. אי ספיקה היקפית בעורקי גפיים תחתונות
 9. הפרעות במערכת כלי הלימפה
 10. מומים מלידה
 11. קומה נמוכה הפוגעת בתנועה

כאמור, קיומו של מי מבין התסמינים המצוינים לעיל מזכה את הסובל מהם בזכאות לסיוע כלכלי אשר משתנה ומתגוון לנוכח נסיבותיו של התובע, כאשר מתקיימים בעבורו מי מבין התנאים הבאים, אשר מפורטים כדלקמן:

 • זכאות לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור 105%
 • קביעת 100% מוגבלות ניידות
 • קביעתה של ועדת רפואית מטעם משרד הבריאות כי התובע זכאי וזקוק לכיסא גלגלים בו הוא משתמש

בנוסף לכך, זכאים לגמלת ניידות הינם רק אזרחים אשר טרם עברו את גיל הפרישה לגברים (67) כאשר הזכות והגיל התוחם אותה קיימים באופן זהה הן עבור נשים והן עבור גברים.

כובד משקלה של סוגיית הניידות

זאת ועוד, כי בטרם נבאר ונפרט אודות מאפייניו של סיוע זה, רצוי לפרט מדוע מלכתחילה בחרה המדינה לפצות את אלו אשר נפגעה יכולתם לנוע במרחב כאחד האדם. לכן, הסיבה לכך בהתאם היא שפרמטר התנועה מהווה עבור המוסד לביטוח לאומי נושא כבד משקל, כאשר לנוכח קיומו כאמור ניתנת גמלת ניידות אשר מהווה מעין צבר הטבות וזכויות הניתנות דווקא לאלו אשר בכל שעל בחייהם נאלצים להתמודד עם קשיי תנועה אשר אינם ברי חלוף.

מאפייני גמלת ניידות

בהמשך לכך, לנוכח ההכרה במשקלה הקרדינלי של ניידות כאפשרות אשר אלמלא קיומה נאלץ אדם להיעזר באמצעים מלאכותיים למען תנועתו הבסיסית, מכילה גמלת הניידות מספר היבטים רב אשר חולשים על כל ההוצאות אשר עלול אדם אשר נפגע כושר תנועתו להיעזר בהם.

בהתאם, ניתן לראות כי כחלק מההטבות אשר ניתנות לבעלי קושי תנועתי, קיים סיוע כלכלי בעבור רכישת רכב אחת לתקופה (הן בעבור בעלי רישיון נהיגה והן בעבור חסרי רישיון נהיגה), כמו גם מתן קצבת ניידות חודשית קבועה ככספי פיצוי אשר נועדו להקל על חיי המבוטח בהיבטים כללים כדוגמת

טיפוליים רפואיים, כאשר לאלו מתווסף הפטור מחידוש אגרת רכב וזכאות לתו חנייה – תו נכה, אשר מאפשר להם להחנות את רכבם במקומות ייחודיים אשר לא עומדים לזכותו של אזרח אשר יכול לנוע באופן חופשי.

קצבת ניידות חודשית

בהמשך לכך, ההטבה המרכזית ביותר אשר ניתנת לבעלי קושי תנועתי הינה קצבת ניידות חודשית אשר ניתנת כדרך קבע עד לגיל 67 כל עוד לא השתנתה מוגבלות הניידות ועימה הזכאות לה. קצבה זו אינה נועדה להחליף את קצבת הנכות הקבועה שזכאים לה נכים, אלא מהווה נדבך נוסף כחלק מהפיצוי שמציע ביטוח לאומי בעבור מעוטי יכולת התנועה.

גובהה של קצבת ניידות משתנה במידה רבה לנוכח אחוז המוגבלות של הטוען לה, סוג הרכב שקיים לו, המרחק ממקום מגוריו למשלח ידו, קיומו או היעדרו של כיסא גלגלים ובהתאם מתקן הכרחי לשינוע כיסא גלגלים אל תוך רכב פרטי והאם בעל המוגבלות עובד כדרך קבע.

קצבת ניידות חודשית בעבור בעלי רכב

כאמור, כחלק מהסיוע אשר מוצע לבעלי קושי תנועתי ניתן סיוע חודשי לרכישת רכב או תשלומי הוצאותיו השוטפות, כאשר גובה הסיוע משתנה במידה רבה לנוכח אחוז המוגבלות של בעל הרכב, כמו גם סוג הרכב ומאפייניו השונים.

כלומר, שיעור הקצבה משתנה במידה רבה לנוכח שיעור הגבלת הניידות שנקבע בעבורו, האם הוא עובד כדרך קבע או שהינו מובטל, אם הוא זכאי להתקנת מתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב פרטי, כמו גם האם הוא בחר לממש זכות זו, אם התקין ברכבו אביזרים נוספים אשר נועדו להקל על נכותו ועוד.

כמו כן, שיעור קצבת הניידות משתנה לנוכח התנודות בתעריפי הרכבים, הביטוח הנלווה להם, מחירי הדלק, ומחירי אחזקת רכב ותיקוניו השוטפים, כאשר בכל עת שבו נחצה רף 4% מאשר עלות אותם התעריפים טרם לכן – מתבצע עדכון קצבתי אשר משנה את גובהה, כאשר גם אילו לא נחצה הרף האמור ביומה הראשון של כל שנה (1.1) מתבצע עדכון שוטף אודות זאת.

פירוטי התעריפים השונים, בהתאם למאפייניו של הרכב ולשאלה האם בעל הזכות עובד או שהינו מובטל מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי.

קצבת ניידות חודשית בעבור חסרי רכב

מנגד, גם אילו לאדם לא קיים רכב ברשותו, הוא זכאי לקבלת פיצוי קבוע כחלק מקצבת הניידות שנפסקה לו, אשר עומד נכון לשנת 2020 על 2,364 ש”ח. הרעיון מאחורי קצבה זו אינו לממן את רכישת הרכב בהכרח, אלא לאפשר גם לאלו אשר ידם אינה משגת לרכישת רכב או שלא קיים ברשותם רישיון נהיגה לממן את הוצאות התחבורה הציבורית אשר הופכות למנת חלקם כדרך קבע, כאשר מדובר באפיק העצמאי היחידי שקיים להם על מנת יוכלו להתנייד ולנוע במרחב.

כמו כן, על מנת לקבל את הפיצוי הנ”ל, על הטוען לו להיות בגיר, לעבוד בעבודה אשר בגינה הוא משתכר מעל 2,222 ש”ח וכאשר נפסקה לו הגבלת ניידות בשיעור של למעלה מ- 79%. מנגד, גם חסר רכב שאינו עובד זכאי לקבלת הסיוע אילו נקבעה לו הגבלת ניידות בשיעור של 100% ו/או כאשר הוחלט על ידי ועדה רפואית מוסמכת כי הוא זקוק לכיסא גלגלים על מנת להתנייד.

בנוסף לכך, לעתים רבות בשל הינתן מצבים מיוחדים אשר לא מאפשרים לאדם לעבוד כאשר הגבלת הניידות מתווספת ללקויות ונכויות אחרות אשר קיימות לו, הוא עלול להימצא זכאי גם אילו אינו מקיים את מי מבין התנאים הנ”ל, בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית אשר ביכולתה להחריג את מצבו מן הקבוע ולאשר לו את קבלת קצבת הניידות לחסרי רכב.

קצבת ניידות לעיוורים – דמי ליווי

כמו כן, קצבת ניידות ניתנת לא רק בעבור מי שנפגעה פיזית יכולתו להיעזר בגפיו, אלא גם מי שמפאת היעדר יכולתו להתמצא במרחב לנוכח קושי ראייתי זקוק להיעזר בשירותים נוספים אשר אינם מנת חלקו של אדם בריא וכשיר גופנית, כאשר מדובר למעשה בעיוורים ובעלי מום ראייתי.

לכן, כל בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה אשר עבר את גיל 18, כמו גם מנהל משק בית עצמאי ואישי אשר התעוור בטרם עבר את גיל 67 או שלא כתוצאה מפעולת איבה ו/או שירות צבאי ו/או תאונת עבודה – זכאי לקבלת גמלת ניידות בעבור ליוויו השוטף מפאת עיוורונו, אשר מכונה דמי ליווי.

כמו כן, סכום דמי הליווי הינו נכון לכתיבת שורות אלו 2,364 ש”ח מדי חודש, כאשר מטרת דמי הליווי הם לממן הן את שימושם בתחבורה ציבורית, כמו גם להיעזר בשירותים סיעודיים או ציוד הכרחי למען אפשור ניידותם במרחב.

קצבת ניידות לילד נכה

זאת ועוד, כי גם לילדים אשר הינם נכים ומוגבלים בשיעור ניידות העולה על 79% ו/או כאשר נקבע על ידי ועדה רפואית כי הם זקוקים לכיסא גלגלים, מגיעה קצבת ניידות בעבור ילד נכה. כמו כן, הדבר נכון גם בעבור ילדים אשר קיימת להם הגבלת ניידות בשיעור של 80% ומעלה אך שאינם נכים, אילו הם שוהים במוסד חינוכי ו/או חברתי אחר אשר ההגעה אליו וממנו מצריכה מהם שימוש ברכב ממונע למעלה מ- 5 פעמים בחודש.

לעומת זאת, אילו נפסק על ידי הוועדה הרפואית כי מוגבלות הניידות של אותו ילד אינן עולות על 79%, קרי נמוכות מכך, אזי שתעמוד בפני הוריו של אותו ילד האפשרות להיעזר בקצבת ילד נכה או בקצבת ניידות.

פטור מאגרת רכב וזכאות לתו חניה – תו נכה

כמו כן, כל אדם אשר הוכר כבעל הגבלת ניידות זכאי להטבות אלו באופן גורף ושאינו משתמע ל- 2 פנים. הטבה זו עומדת בעינה עבור כל אדם אשר דרגת נכותו עולה על 39% מטעם משרד הבריאות ו/או כאשר הוא הוגדר על ידי אותה ועדה כאדם הזקוק לכיסא גלגלים על מנת להתנייד דרכו.

במסגרת הטבה זו רשאי בעל הרכב לחדש את אגרת הרכב שבחזקתו בחינם, כמו גם להנות משלל ההטבות הנלוות לתו נכה – החנייה במקומות שאינם מסומנים לשם כך כל עוד אלו אינם מהווים סכנה תחבורתית או הפרעה לתנועה.

כיצד ממומשת הזכות לקבלת גמל ניידות?

בנוסף לכך, על מנת לממש את זכותו של אדם בעל מוגבלות תנועה לפיצוי כלכלי בשל כך, ראשית על בעל המוגבלות לקיים הליך ראשוני אל מול משרד הבריאות למען קביעת מידת המוגבלות שקיימת לו, אשר לאורה יינתן פיצוי דה פקטו על ידי המוסד לביטוח לאומי אשר יממשה בפועל.

הליך תביעת הזכאות לגמל ניידות אל מול משרד הבריאות

ראשית ההליך מול משרד הבריאות מתקיים במסגרת ועדה רפואית מחוזית מטעם משרד הבריאות עצמו, אשר במהלכה יבחן מצבו הרפואי של התובע. כלומר, לאחר ויגיש התובע טופס בקשה לקביעת מוגבלות בניידות אשר לו יתווספו כלל האסמכתאות והסימוכין הרלוונטיים הכוללים את אבחונו הרפואי בצירוף חוות דעת רפואיות, תגבש הוועדה הרפואית את חוות דעתה אודות מצבו והלקות הקיימת לו – ובהתאם אחוזי המוגבלות הנלווים לה. כמו כן, כלל טפסי הניידות מצויים באתר הביטוח הלאומי.

בהמשך לכך, אילו יימצא התובע כזכאי לאחוזי מוגבלות תנועה לאור הקריטריונים הקיימים בוועדה, תתקיים בחינה גופנית על ידי רופאי הוועדה אשר יעריכו בפועל את הקושי התנועתי הקיים לו, כאשר לנוכח בחינה זו יגובשו סופית אחוזי המוגבלות אשר יועברו לטיפול אוחר אל מול המוסד לביטוח לאומי, אשר אמון כאמור על מימוש וגיבוש פיצויים לנוכח קביעת משרד הבריאות.

הליך תביעת הזכאות לגמל ניידות אל מול המוסד לביטוח לאומי

הליך מימוש הזכות אל מול המוסד לביטוח לאומי מתקיים באמצעות בחינת הגמל הראוי לאותו בעל מוגבלות לנוכח קביעת משרד הבריאות בוועדה הקודמת לכך. כמו כן, את הבקשה לביטוח לאומי מוכרח התובע להגיש במסגרת 60 יום מן הרגע בו התקבלה החלטה בעניינו על ידי משרד הבריאות, כאשר יש לציין כי למוסד לביטוח לאומי קיימת הזכות לדחות את תביעת בעל המוגבלות מסיבותיו שלו.

גמל ניידות כתשלום רטרואקטיבי במידה והוגשה הבקשה בזמן

בנוסף לכך, במידה והמוסד לביטוח לאומי מצא לנכון לאשר את הבקשה ולהעניק גמל ניידות לתובע, יהיה זכאי התובע לקבלת תשלום רטרואקטיבי החל מהחודש בו הגיש את הבקשה מלכתחילה למשרד הבריאות. כלומר, אילו אדם הגיש בינואר בקשה לוועדה המחוזית של משרד הבריאות, כאשר רק במרץ הוגשה תביעתו למוסד לביטוח לאומי, אילו האחרון יאשר את בקשתו יהיה זכאי התובע לקבלת תשלום רטרואקטיבית עוד החל מינואר בו החל את ההליך.

מנגד, במידה ויגיש התובע את בקשתו לאחר 60 יום מן הרגע בו התקבלה החלטה בעינו, אזי שיהיה התובע זכאי לתשלום רטרואקטיבי מופחת רק בעבור 60 הימים האחרונים שמרגע פסיקתו של המוסד לביטוח לאומי, כאשר מדובר בזמן אשר עלול להימשך זמן רב, וכתוצאה מכך עלול התובע לאבד חודשי זכאות רבים.

ערעור על קביעת הוועדה הרפואית ו/או על קביעת המוסד לביטוח לאומי

לעומת זאת, לעתים רבות עולות מחלוקות בין בעלי מוגבלות לבין הוועדה הבוחנת את מצבם, בין אם מדובר בוועדה הרפואית של משרד הבריאות או שמא דווקא במוסד לביטוח לאומי, כאשר הגופים הללו בוחרים שלא להכיר או לפצות את בעל המוגבלות מפאת הקטנת משקל פגיעת הניידות והזכאות הנלוות לה.

לפיכך, קיימת לתובעי קצבת גמל ניידות הזכות לערער הן על החלטת הוועדה הרפואית והן על החלטת המוסד לביטוח לאומי, כאשר לנוכח קושי שעלה בהליך הנ”ל כמו גם בראשית ההליך מלכתחילה מומלץ במידה רבה לעשות שימוש בייעוץ מקצועי מטעם עורך דין אשר בקיא ומודע לכל היבטי החוק וההנחיות הקיימות בעבור מתן גמל ניידות לבעלי פגיעות ניידות שונות, על מנת להקל על ההליך בהיבט משך הזמן הנלווה לו, כמו גם לשאוף לקיצורו להקדם האפשרי.

לסיכום – קצבת ניידות כסכום דינמי המצריך סיוע מקצועי

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, סכום קצבת ניידות אשר ייפסק לטובתו של אדם שאינו מסוגל להתנייד במרחב כאחרון האדם משתנה במידה רבה לנוכח היבטי מוגבלותו, כמו גם לנוכח מצבו ומאפייני חייו.

לפיכך, בשל היותה של קצבה זו מעין תחום אפור אשר עלול להשתנות במידה רבה בין מוגבל תנועה אחד למשנהו, גובר משקלה של היעזרות מקצועית מצד עורך דין הבקיא בתחום ואשר מודע לכלל החידודים וההיבטים השונים אשר בעבורם יכול אדם להגדיל את שיעור הפיצוי שייפסק לזכותו, כאשר פיצוי זה מתעלה על סכום כספי בלבד, כאשר הוא נוגע גם לקבלת פריבילגיות מובנות בעבור נכים כדוגמת הוצאת תג נכה ופטור מתשלום אגרת רכב קבוע.

זאת ועוד, כי גם בהליך עצמו שזורים נקודות כשל פוטנציאליות אשר היעדר המודעות להם או כיצד לפעול לאורם עלול לפגוע ביכולתו של בעל המוגבלות למצות את מלוא זכותו אשר מעוגנת עבורו בחוק. לכן, אילו הנכם או מי מבין קרוביכם סובל ממוגבלות ניידות אשר מקשה על אורח חייו השוטף, אנו מזמינים אתכם להיוועץ עמנו למען נוכל להבטיח כי כלל ההליך יהפוך לפשוט ככל הניתן – כמו גם יתבצע על הצד הטוב ביותר ובהקדם האפשרי.

ניידות

יש לכם עוד שאלות בנושא ניידות? צרו איתנו קשר לצורך פגישת ייעוץ וביצוע כל מימוש זכויות רפואיות המגיעות לכם בחוק.

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן