עו"ד אולניק לינוי - משרד עורכי דין לענייני ביטוח לאומי

תג נכה

תו נכה

תג נכה – כל מה שצריך לדעת בנוגע להטבות חניה

תג נכה – כחלק מן הצורך להקל ולסייע לתושבים אשר בין אם לנוכח תלאות החיים או שמא כתוצאה מלקויות ונכויות מולדות מתקשים לנוע במרחב הציבורי, משרד הרישוי מנפיק תג חניה לנכה בכדי לסייע ולהקל להם להתנייד.

כמו כן, לאור מצוקת מקומות חניה אשר הינה שכיחה ונפוצה בעיקר באזור המרכז אשר הינו המאוכלס ביותר במדינת ישראל, כמו גם לנוכח הקצאת מקומות חניה שמורים במקומות נוחים ונגישים עבור אוכלוסיית הנכים, ישנן תקנות רבות בעניין תג נכה אשר נועדו להסדיר ולוודא כי אך ורק הזכאים לו מחזיקים בו.

לפיכך, במאמר הקרוב נסדיר ונתייחס לכלל ההנחיות והחידודים הרלוונטיים להחזקה והפריבילגיות של תג נכה.

תוכן עניינים

ראשית דבר – כינונו של חוק חניה לנכים

בעודנו סוקרים את הולדתו של תג הנכה, יש להרחיק לכת עד שלהי המאה הקודמת, כאשר בראשית שנות ה- 90 חוקק חוק חניה לנכים התשנ"ד-1993, אשר נועד להסדיר את כלל התקנות והחידודים הרלוונטיים בהקשרו של תג נכה.

במסגרת אותו חוק נקבע בהתאם לסעיפים 2 ו-3 כי לנכה קיימת הזכות להחנות את רכבו בכל מקום שבו ירצה, גם אילו מדובר במקום אשר אסור לחלוטין לחניה, כל עוד קיים מי מבין התנאים אשר הינם כדלקמן:

  1. הרכב חונה במקום אשר לא קיים בקרבתו מקום חניה ייעודי לנכים או שזה אינו פנוי בעת החניה.
  2. הרכב חונה במקום אשר לא קיים בקרבתו מקום חניה כללי או שזה אינו פנוי בעת החניה.
  3. האופן בו הרכב חונה אינו מסכן ו/או מונע מעבר מצד הולכי רגל, עגלות ילדים ו/או נכים.
  4. החניה אינה מפריעה לרצף התנועה ולעיכובה.

בנוסף לכך, לאור הצלחתו הרבה של כינון חוק חניית הנכים והנפקת תג הנכה בעניינו, אשר מאפשר החרגה מן החוק תוך כדי שמירה על הסדר הציבורי כהלכתו, בית המשפט העליון מצא לנכון להעתיק את דרישות אלו גם בעבור רכבי פריקה וטעינה.

סוגי תו נכה

בניגוד לאשר רוב הציבור סבור, ישנו מגוון רב של תגי נכה אשר משתנים על פי סימניהם, כאשר יש בכך בכדי להעיד אודות צרכיו של בעליו של אותו תג נכה.

בהמשך לכך, תג נכה רגיל הוא בעל משולש ירוק בתוכו, כאשר תג נכה של אדם אשר נעזר בכיסא גלגלים מופיע עם מלבן כחול, זאת בנוסף לתג נכה אשר מונפק ממשרד הביטחון, כאשר זה מכיל משולש ירוק וכלנית, כמו גם תג נכה בעבור נכה בעל כיסא גלגלים ממשרד הביטחון, אשר מכיל כלבנית ומלבן כחול.

השלכתו של סוג תג נכה על הזכויות הניתנות בעקבותיו

אף על פי המגוון הרחב אשר קיים בין סוגי תג נכה שונים, בהקשרה של חוק חניה לנכים, כמעט ואין הבחנה בין בעלי התג השונים, והזכויות שקיימות לבעלי התג כמעט וזהות. דוגמה לאחד מההבדלים הבודדים שבין התגים, הוא היכולת לנוסע בנתיב תחבורה ציבורית למשל, כאשר רק בעלי תג עם סימן כחול של כיסא גלגלים רשאים לנסוע בנתיב. 

מי זכאי לקבלת תו נכה ?

הגדרת המחוקק לקבלת תג נכה נדמית כללית במבט ראשוני, אך ישנם קריטריונים קשיחים וברורים בעבור קבלתו. לכן, בכדי לקבל תג נכה כל אדם אשר לאור קיומן של מחלות ו/או ליקויים מולדים מתקשה בהליכה או בתנועה או שאינו יכול לנוע לבדו, זכאי לקבלתו של תג נכה.

בנוסף לכך, ישנם מקרי קצה רבים, אשר לאורם תבחן זכאות המבקש לקבלת תג נכה על ידי וועדה רפואית בהתאם למסמכים ומידע אשר יעמיד אותו דורש למען הוועדה, מבין אותם מקרי קצה ניתן

למנות אנשים אשר לוקים באוטיזם, אפילפסיה, מחלות פסיכיאטריות, מושתלי כבד כליות ולב ריאות טריים, חולי טרשת נפוצה ועוד…

מקריים ייחודיים אשר בגינם ניתן תג נכה

כמו כן, ישנן קבוצות אוכלוסייה נוספות אשר זכאיות לקבלת תג נכה, כדוגמת חולי אלצהיימר, סיעודיים, חולי סכרת, חולי מחלות שריר ושלד ומחלות לב, כמו גם מקרים שכיחים יותר כדוגמת נכי צה"ל, מוגבלי ניידות מלידה, בעלי לקויות ראייה ועוד.

זאת ועוד, כי גם אדם אשר הינו עיוור ו/או בעל תעודת לקוי ראייה יכול להיות זכאי גם הוא לקבלת תג נכה. זאת כאשר אילו הוא נכה רפואית במגבלה אשר עולה על 60%, ו/או קיים חשד סביר שתנועה ללא רכב עלולה להוות לו סכנה בריאותית, ו/או הוא מתקשה בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים בכדי לנוע ו/או הוא בעל קשיי ניוד לאור לקות ברגליו, אזי שהוא זכאי גם הוא לקבלתו של תג נכה.

מנגד, כל מקרה רפואי מצריך בחינה לגופו לאור הצורך אשר קיים מצד אותו נכה, כאשר לעתים מדובר בחישוב אחוזי נכות ונתונים קשיחים גרידא, בעוד שבפעמים אחרות עלולה הזכות להינתן לאור בחינתו האישית של הצורך הקיים לה.

דרישת מסמכים מגורמים ממשלתיים עבור תג נכה

כמו כן, בהתאם לאופיו של הנכה ונסיבות לקותו, כך נקבע גם זהות הגוף אשר ממנו הוא דרוש להמציא את המסמכים הרלוונטיים, כך לדוגמה נכי צה"ל נדרשים להנפיקם מטעם משרד הביטחון, בניגוד לעיוורים אשר פונים לשם כך לעבר משרד הרווחה, כמו גם נפגעי פעולות איבה ומוגבלי ניידות מלידה, אשר מבקשים את הסימוכין בהתאמה מהמוסד לביטוח לאומי וממשרד הבריאות.

אלו מסמכים יש להנפיק לטובת הגשת תביעה לקבלת תג נכה?

בכדי להגיש את הבקשה, על העותר לקבלת תג נכה להנפיק טופס בקשה לתג נכה, בצירוף למסמכים גנריים כדוגמת תעודת זהותו של הנכה בצירוף ספח, כמו גם צילום רישיון הנהיגה שלו, בנוסף למכתב אשר מצהיר אילו רכבים מבקש הנכה לכרוך בתגו האישי, כמו גם מספרי הרישוי שלהם, כאשר מותר לו לנקוב ב-2 ומטה.

בנוסף לכך, אילו מדובר באדם אשר עבר בחינה מטעם הועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות אשר מתכנסת מטעם משרד הבריאות, אישור הוועדה מוכרך להיכלל גם כן בצבר הטפסים, כאשר אילו לא קיים אישור שכזה, אזי שמומלץ במידה רבה להיעזר בעדות ובחינת רופא רלוונטי אשר טוען להצדקה להנפקת התג.

בנוסף לכך, יש לשמור תיעוד של כל מסמך אשר מונפק לטובת הגשת הבקשה, שכן הם לא יינתנו שנית לשולח, כמו גם כי לא יבחנו קבצים ותמונות אשר ישלחו ולא פוענחו על ידי איש מקצוע רלוונטי, כפי שקורה לעתים בצירופם של צילומי רנטגן או בדיקות א.ק.ג.

זאת ועוד, כי בניגוד לאשר היה קיים בעבר, כיום לא קיימת החובה להגשת מסמכים נוספים כאשר בעל הרכב אינו האדם אשר עותר לקבלת תג נכה בעבורו, כפי שקורה בעבור אנשים אשר הסתייעו כדרך קבע ברכבי קרובי משפחתם.

כיצד ולאן יש להגיש את הטפסים הרלוונטיים?

את טופס הבקשה המקוון, בצירוף לכלל המסמכים הרלוונטיים לאור נסיבותיו האישיות של הטוען יש להגיש באופן מקוון לאתר משרד הרישוי, זאת לאחר שכלל המסמכים הרלוונטיים יסרקו ויאוגדו כמסמך PDF אחיד.

לאחר מכן, במסגרת 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, תשובה בעניין הבקשה יינתן לשולח, כאשר ניתן אף לבצע מעקב אודות שלבי הבקשה והטיפול בה, באמצעות פנייה למוקד הטלפוני של משרד הרישוי.

בחינת כשירות נהיגה לאור הגשת בקשה לקבלת תג נכה

לעתים רבות לנוכח הליקויים הרפואיים אשר חלים עליהם, נדרש ממגישי תביעת תג נכה להגיע לכדי בחינה מחודשת של יכולתם לנהוג, כאשר בחינה זו תתבצע במסגרת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זאת כאשר לאור בחינתו של אותו מכון עלולה להישלל רשות הנהיגה מן האדם אשר נבחן בו, כצעד אשר מצריך מחשבת תחילה בטרם תוגש הבקשה ושכרכם ייצא בהפסדכם.

הגשת ערר בעניין קבלת תג נכה

זאת ועוד, כי אילו בקשתכם לקבלת תג נכה נדחתה על ידי הוועדה אשר בחנה אותה, ניתן להגיש ערר אודות אותה החלטה בצירוף מסמכים רלוונטיים ו/או מכתב אשר מבאר את הסיבה שלשמה יש לאשרר את אותה תביעה, כאשר הכתובת לאותו ערר הוא היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, אשר ממוקמת במשרד התחבורה ת.ד 72 בחולון, מיקוד – 5810001.

תוקפו של תג נכה

בניגוד לאשר היה בעבר, החל ממרץ 2019 תג נכה שניתן לצמיתות לאור לקויות ונכות המבקש אינו מצריך חידוש אחת ל- 8 שנים, ועומד בעבור בעליו עד עולם.

ברם כיום משרד התחבורה אינו מרבה להנפיק תג נכה לצמיתות ותג הנכה נקבע לרוב לכל היותר למשך מספר שנים בודדות ויש לחדשו מידי תקופה.

סוף דבר – תג נכה כמימוש זכות חוקית

כפי שניתן ללמוד מן הכתוב לעיל, תג נכה הוא זכות אשר המחוקק נתן את דעתו אודותיה במידה רבה. זאת כאשר הזכויות לאור החזקה בתג נכה אינן נושא אזוטרי אשר מקבל משקל מועט אם בכלל, אלא עובדה גמורה אשר אין עליה עוררין, כמו גם אשר מצריכה כל מקום ציבורי הנגשה והקצאת מקומות ייחודיים בעבור אלו אשר זקוקים להם.

לאור זאת, ניתן אף לראות בהגשת בקשה עבור תג נכה כמימוש חובתו האזרחית של אדם לממש את כלל הזכויות אשר ניתנו לו מצד המדינה, כצעד שתכליתו להפחית ולצמצם את השוני והפער הטבעי אשר קיים בין אלו שיכולים לנוע בחופשיות לבין אילו שאינם.

אי לכך ובהתאם לזאת, אילו הנכם סבורים שהנכם זכאיים לקבלת תג נכה, מומלץ במידה רבה להגיש בקשה בעבור קבלתו המיידית, כאשר אילו נתקלתם בסירוב או קשות עורף מצד הגורמים המטפלים בכך, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי מטעם עורך דין אשר בקיא בהליכים משפטיים – רפואיים, בכדי שתוכלו לצלוח את ההליך על הצד הטוב ביותר.

תמונה להמחשה | כרטיס תג חניה לנכה

לצורך הוצאת תו נכה אנו מזמינים אתכם אלינו לייעוץ וליווי צמוד לאורך התהליך, דרכנו תוכלו "להוציא" תו נכה בדרך המקצועית והמהירה ביותר, תו נכה הוא כרטיס הכרחי להקלה בחייהם של אלפי אנשים בישראל.

אנו מזמינים אתכם לממש את זכויותכם לקבלת תו נכה, צרו איתנו קשר ונשמח ללוות אתכם עד לקבלת תג נכה. בהצלחה.

כרטיס תג נכה

זמן ההמתנה לתו נכה משתנה במידה רבה לנוכח הנסיבות האישיות של מגיש הבקשה, כאשר הגשת המסמכים באופן ברור ומוסדר יכולה לזרז משמעותית את קבלת התו, בשל היעדר התהיות או הקשיים שמשרד התחבורה לא צפוי להערים בפני בקשה שהוגשה כסדרה.

למרות זאת, כאשר מגישים את המסמכים הרלוונטיים למשרד הרישוי, תשובה אמורה להימסר בתוך 90 יום מרגע הגשת הבקשה, כאשר הזכאות הווירטואלית (זו שלאורה מתקבלת החלטה על ידי פקחים האם להתחשב ברכב כבעל זכות לתו נכה או לא) מגיעה תוך יום עסקים אחד, והתו עצמו נשלח לבית הזכאי לרוב בתוך שבוע.

למרות זאת, מדובר בפרק זמן שעלול להשתנות ולהפוך לארוך משמעותית בהינתן מקרה חריג או כזה שלא הוצג כהלכה בפני הגורמים הבוחנים אותו.

מיקומו של תו נכה מוכרח להיות צמוד לחלון הקדמי בצד שמאל של הרכב ו/או בחלון הצדדי של צד הנהג, בצורה שתאפשר לכל גורם אכיפת חוק לבחון אותו ואת פרטיו בבירור. כמו כן, מומלץ במיוחד לרכוש מתקן ייעודי להצגת תג נכה, אשר ניתן למצוא במגוון סניפי דואר ישראל.

ב- 2018 נוצרה פלטפורמה חדשה המאפשרת לכל אדם במדינת ישראל לבדוק האם לרכב קיימת הזכאות לחנות בחניית נכים, כלומר האם קיים לאותו רכב תו נכה. מדובר באתר ואפליקציה אשר מציגים 2 עמודות – באחת מספר הרכב ובשנייה את מועד הנפקת התו.

כמו כן, מדובר באפליקציה המאפשרת גם סריקת לוחיות רישוי קיימות כאמצעי שמאפשר היום לחניונים או בתי עסק שמציעים חניית נכים לברר ולבדוק האם הרכב החונה בחנייה הוא אכן בעל זכאות, על מנת לשמור ולהקפיד כי חניות נכים ישמשו את בעליהן המקוריים.

סוגי תו נכה משתנים בין תו זמני לתו נכה שניתן לצמיתות. תו חניה זמני מצריך הגשת בקשה ספציפית להארכתו בתום התקופה שנקבעה לו, כזו שמשרד התחבורה יבחן ויחזיר החלטה אודותיה במסגרת 90 ימים, כאשר במידה והאחרון סירב להארכה, ניתן לערער במסגרת 90 ימים נוספים, כמו גם לערער פעם נוספת לאחר שחלפה שנה ממועד הסירוב.

לעומת זאת, תו נכה קבוע אשר ניתן לצמיתות מחזיק לרוב בתוקף של 8 שנים, כאשר כמה שבועות לקראת תוקפו מתבצע חידושי אוטומטי על ידי אגף הרישוי, אשר דואג בהתאם גם לשלוח תו נכה חדש לזכאי מבלי כל צורך לפנות או להגיש בקשה ייעודית בשל כך.

ישנם מגוון סימנים וסוגים של תווי נכות, כאשר לכל תג יש מאפיינים שמעידים הן על הזכאי לתו, והן על הזכויות שמגיעות לו בגין החזקה בו.

כלומר, תג כחול עם סמל כיסא גלגלים מעיד באופן טבעי כי בעל התג זקוק לכיסא גלגלים ו/או לרכב כאמצעי תנועה, כאשר ניתן להבין מכך שמדובר בבעל נכות ברגליים או מוגבלות תנועה מסוימת. כמו כן, תג בעל משולש ירוק מעיד כי מדובר בנכה שאינו חווה קושי תנועתי המגביל אותו לכיסא גלגלים, כאשר לאור זאת תג נכה בעל משולש ירוק אינו זכאי לנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית.

בנוסף לכך, ישנו גם תג נכה שמופיעה עליו כלנית, כאשר מדובר בתג נכה שניתן לנכה צה"ל, בין אם אותה כלנית מופיע בתוך משולש ירוק, או על גבי סימן כיסא גלגלים.

יש לכם עוד שאלות בנושא תג נכה או תביעות נגד ביטוח לאומי? צרו קשר עם המומחים שלנו.

מימוש זכויות רפואיות

מימוש זכויות רפואיות

רק עם המומחים בתחום

סובלים מבעיה רפואית? מיואשים מהביטוח הלאומי?!
סובלים מבעיה רפואית?
מיואשים מהביטוח הלאומי?!

מלאו פרטים ואנו נדאג לשאר - ללא התחייבות

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן