מה זה דרגת אי כושר יציבה?

מידע אודות דרגת אי כושר יציבה 2021

בתוך כל עולם הטרמינולוגיות המורכבות של ביטוח לאומי ומשרד הבריאות, לפעמים ניתן ליפול בין הכיסאות ולא לקבל מושג ממשי אודות מה מדובר, כאשר פרט כמובן לתסכול או קושי רב שנלווה לכך – לפעמים היעדר ההבנה עלול לעלות אלפי שקלים רבים לבעלי זכויות לא ממומשות, כאשר הם פועלים באופן שלא תואם את האינטרס האישי שלהם.

דוגמה טובה למקרה כזה הוא כאשר מדובר על מונח כמו דרגת אי כושר יציבה, כדרגת נכות שנקבעת לאדם וכזו שמזכה אותו בהטבות או יחס ייחודי מצד ביטוח לאומי, כפי שנרחיב במאמר הקרוב.

תוכן עניינים

מהי דרגת נכות ודרגת אי כושר?

בהמשך לכך, דרגת אי כושר היא מונח אשר נקבע לאחר קביעת דרגת הנכות, זו אשר נקבעת לאור בחינתם המשותפת של המוסד לביטוח לאומי ובמיוחד הוועדה הרפואית שמתכנסת בעקבותיו.

כמו כן, אותה דרגת נכות (קרי – אחוזי נכות) היא למעשה סך כלל אחוזי הנכות שנפסקו לטובת תובע אשר הגיש בקשה להכרה בנכותו מצד אותן מוסדות, כדרגה שקובעת עד כמה הוא מוגבל כתוצאה מהמצב הרפואי אליו נקלע, כלומר עד כמה הנכות משפיעה על חייו האישיים.

נדגיש ונחדד, כי אין בהכרח קשר ישיר בין מידת הנכות של אדם למידת אי כושר ההשתכרות שלו, שכן דרגת אי כושר נקבעת בשלב מאוחר יותר לנוכח דרגת הנכות, ובוחנת בעיקר את יכולתו להתכלכל ולפרנס את עצמו.

כלומר, דרגת אי כושר היא למעשה בחינה מצד פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי אשר לאור שיח עם רופא מוסמך מגבשים החלטה וקובעים עד כמה בעל הנכות נפגע ביכולתו להשתכר, ובהתאם – מהי דרגת אי כושר ההשתכרות שלו.

על פי מה נקבעת דרגת אי כושר השתכרות?

הפרמטרים אשר לאורם מתקבלת ההחלטה מצד אותם גורמים הם – מידת ההשפעה של הנכות על יכולתו של בעל הנכות לעבוד או להשתכר, הן בעבודתו הקודמת טרם הפגיעה והן בעבודה אחרת בכלל המשק, בנוסף גם למידת ההשפעה של הנכות על יכולתו לרכוש מקצוע או משלח יד חדש.

ישנן 4 דרגות אי כושר עבודה / השתכרות אשר לאורן ניתנת קצבה – 60%, 65%, 74%, ולבסוף – 100% עבור מי שאינו מסוגל לעבוד בשום צורה ולמעשה איבד את יכולתו להתפרנס לחלוטין. בנוסף, יש לציין כי דרגת אי כושר הפחותה מ- 50% היא כזו שאינה מזכה את בעל הנכות בקבלת כל קצבה בשל אי כושר השתכרות.

כמו כן, אף על פי כי מדובר בהיבט שעם השנים איבד מתוקפו, גם לעקר/ת בית אשר מעולם לא עבד/ה קיימת זכאות לקבלת קצבה אילו תתקבל החלטה כי לאור הנכות היא אינה מסוגלת לתפקד במשק הבית כפי שתפקדה טרם לכן.

חוק לרון והשפעתו על בעלי דרגת אי כושר יציבה

בנוסף לכך, בראשית אוגוסט 2009 נכנס לתוקפו חוק לרון אשר מהווה תיקון לחוק הביטוח הלאומי אשר שינה דרמטית את האופן בו המדינה רואה בעלי נכות בעלי פגיעה ממשית בכושר השתכרותם. כלומר, נקבע במסגרת אותו חוק כי נכה אשר נקבעה לו דרגת אי כושר יציבה, כלומר דרגת אי כושר שאינה קבועה בזמן ושאינה צפויה להשתנות – יחזור לעבוד ולמעשה ”יוכיח” כי דרגת אי הכושר שלו אינה רלוונטית, הוא אינו צריך להיבחן גופנית בעת תחילת עבודתו.

המשמעות היא גדולה כיוון שטרם לחוק לנכים רבים אשר יכלו לעבוד במשלח יד חלקי או במשרה נמוכה היה למעשה מניע שלילי לצאת לשוק התעסוקה, בעיקר מתוך חשש שמא תישלל הקצבה שלהם ומצבם הכלכלי יורע. מדינת ישראל השכילה (אמנם באיחור משמעותי) לתקן את המצב, כאשר התיקון קובע שבעל נכות אשר נקבע לו דרגת אי כושר שבכל זאת יעבוד לא יפסיק לקבל את קצבתו, אלא זו תפחת לאור הכנסתו, על מנת לדרבן נכים לחזור לשוק התעסוקה, הן על מנת להקטין את הנטל הכלכלי על המדינה, והן למען רווחתם האישית הכלכלית והנפשית.

כמו כן, תוספת התלויים, הנחות בארנונה ותחבורה ציבורית, השתתפות בשכר דירה, ושאר ההטבות שהיו קיימות לנכים בעלי דרגת אי כושר יציבה יישארו בעינן, כמו גם כי במידה והנכה יפסיק לעבוד ו/או אילו הכנסותיו ירדו משמעותית – הוא רשאי לחזור לקבל את הקצבה אשר הייתה לו טרם החל לעבוד, מבלי הצורך להוכיח או לעבור אף הליך בירוקרטי.

דרגת אי כושר יציבה – הכרה מצד המדינה בהיעדר היכולת של בעל הנכות להתפרנס

כפי שניתן להבין מן הכתוב לעיל, אדם אשר הוכר על ידי מוסדות המדינה כבעל קצבת נכות ובהתאם גם כבעל דרגת אי כושר השתכרות יציבה, הוא למעשה אדם אשר המדינה מכירה בהיעדר היכולת שלו לעבוד ולהתפרנס כאחד האדם, כאשר לאור זאת היא בוחרת להעניק לו קצבה.

כמו כן, מעודד לגלות כי בכל זאת המדינה מוצאת מקום לגלות הבנה כלפי אותם בעלי נכות אשר חוו אובדן כושר עבודה ואשר מנסים בכל זאת לפרוץ את מעגל האבטלה, ולנסות להשתלב בשוק התעסוקה, בעודה מעניקה להם מסלול ייעודי במסגרת חוק לרון.

יש לכם עוד שאלות בנוגע לדרגת אי כושר יציבה? אתם מוזמנים לדבר איתנו משרד עורכי דין אולנק לינוי מומחים בתחום מימוש זכויות רפואיות.