זכויות נכים

ילד נכה<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-2865" >			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

ילד נכה No ratings yet.

קצבת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי קצבת ילד נכה הינה קצבה המשולמת לצורך השתתפות בהוצאות הכספיות של משפחה המגדלת ומטפלת בילד נכה. המוסד לביטוח לאומי מכיר, לכאורה, בעומס הכבד הן

תג נכה<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-2658" >			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

תג נכה No ratings yet.

ניידות / תג נכה משרד עו"ד לינוי אולניק עוסק במימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וגופים נוספים. מצאנו לנכון להכין מדריך קצר להנפקת תג נכה

נכות כללית<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-2302" >			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

נכות כללית No ratings yet.

זכויות נכות כללית קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימאלי למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו. מטרת הקצבה היא לפצות את המבוטח על אובדן כושרו לתפקד