עו"ד אולניק לינוי - משרד עורכי דין לענייני ביטוח לאומי

נכות כללית

זכויות נכות כללית

נכות כללית – בין אם מדובר במום ו/או לקות מלידה, או שמא דווקא כתוצאה מתאונה או מחלה שפקדה אדם, רבים מבנינו מגיעים לכדי הצורך להיעזר בקצבת נכות לאור הקושי היום יומי אשר הם חווים כתוצאה מהתפתחויות לא רצויות במצבם הגופני ו/או הנפשית.

כמו כן, לנוכח הנטל הרב אשר נוחת על כתפיו של מי שעד כה היה בריא לחלוטין וכעת נאלץ להתמודד עם שינוי כה דרסטי וחסר תקדים במצבו הרפואי, מדינת ישראל כמדינה אשר חרטה על דגלה ערכים סוציאליים מעניקה כנגד כך פיצוי כדוגמת אותה קצבת נכות, כאשר למען קבלתה ודרישתה ישנם מספר תנאים, חידודים והשגות, אשר בהם ואודותיהם נרחיב במאמר הקרוב.

קצבת נכות כללית

בהמשך לכך, קצבת נכות כללית היא שמה של הקצבה אשר ניתנת בהינתן נכות גופנית ו/או שכלית ו/או נפשית אשר פקדה אדם עד כדי כי יכולתו להשתכר ולפרנס את עצמו הצטמצמה ב- 50% לאשר היה בטרם אותה פגיעה או בעבור עקרת בית אשר כתוצאה מאותה פגיעה איבדה את יכולתה לתפקד במסגרת משק הבית עצמו.

כיצד נקבע אחוז הנכות ובהתאם – אחוז הזכאות לקצבת נכות?

גובה הקצבה ותוקפה משתנה במידה רבה לנוכח מצבו הרפואי של אותו תובע, אשר למעשה נמדד במהלך ועדת קביעת אי כושר, קרי אי כושר עבודה ו/או תפקוד במשק הבית, כאשר קיימות במסגרת אותה ועדת בחינה 4 דרגות אי כושר, אשר מהוות מעין שלבי סף לקבלת קצבה מורחבת.

כלומר, בעת הערכת יכולתו של אדם לתפקד, יונפקו לו על ידי הוועדה הרפואית אשר תבחן את עניינו מידת נכות, כאשר הדרגות הקיימות הינן – 50% -60% כתנאי מינימלי,60% – 65% כדרגה מורחבת, 65% – 74% כדרגת סף שיא ולבסוף – כל אדם אשר נקבעו לו מעל 74% אחוזי נכות זכאי לקבלת מלוא הקצבה.

סכום קצבת נכות בהתאם לאחוז הנכות היחסי

בנוסף לכך, בעבור תובעים אשר נקבעה להם דרגת נכות שאינה מקסימלית, קרי שהינה פחות מ- 74%, תוענק חלקה היחסי של הקצבה בהתאם לאחוזי הנכות הקיימים להם. רוצה לומר, במידה ולאדם קיימים 63% נכות, הוא יקבל 63% מסך קצבת הנכות המלאה.

כמו כן, קצבת נכות מלאה עומדת נכון לכתיבת שורות אלו על – 3,700 ש"ח, כאשר בהתאם לדרגות הנכות אשר צוינו לעיל, הקצבה צונחת בהתאם בעבור 60% אחוזי נכות לכדי – 2,135 ש"ח, ובהתאם בעבור 65% אחוזי נכות הקצבה מאמירה לכדי 2,273 ש"ח ו- 2,522 ש"ח בעבור 74% אחוזי נכות

תוספות לקצבת נכות בהינתן תלות משפחתית

זאת ועוד, כי בהינתן מצב כלכלי רעוע של נכה אשר זכאי לקצבה אך גר במשק בית בו קיימים גורמים נוספים התלויים בו כמקור פרנסה, ניתנת תוספת לקצבה אשר נועדה לסייע לאותו נכה לכלכל ולדאוג למחסורם של בני משפחתו.

כך נקבע כי במידה ובן הזוג של הנכה אינו מייצר מעל ל- 6,014 ש"ח (ברוטו) ו/או בעבור 2 ילדיו הראשונים של אותו נכה, אזי שהוא זכאי לקבלת התוספת לאור תלות משפחתית אשר קיימת בו. מנגד, במידה וקיימים לאותו נכה מקורות הכנסה חיצוניים, כדוגמת נכסים אשר מושכרים ו/או תיקי השקעות ו/או דמי מזונות אשר הוא מקבל לנוכח משלח ידו או השקעות עברו, הסכום אשר ניתן לו יתקזז מתוספת התלות, עד כדי כי הוא יכול לבטלה כליל.

רוצה לומר, במידה ולנכה אשר זכאי לקבלת קצבה קיימים מקורות הכנסה אחרים אשר מייתרים את הצורך לסייע לו כלכלית למען פרנסתם של בני משפחתו, הסכום הקבוע שנכנס לזכותו יקוזז אל מול תוספת התלויים. כמו כן, עקרת בית אינה רשאית לקבלת קצבת נכות בעבור בן זוגה, אך הינה רשאית לקבלה בעבור ילדיה.

גובה השלמת הקצבה בהתאם לתלות הכלכלית הינו 1,192 ש"ח בעבור בן זוג המשתכר מתחת לתקרה, ו- 1,908 ש"ח עבור 2 הילדים.

חלוקת הקצבה בין המוסד המטפל לבין מקבל הקצבה

זאת ועוד, כי במידה והאדם בעל הלקות מאושפז או גר כדרך קבע במוסד ציבורי אשר מחצית ומעלה מעלות תפעולו השוטף היא בחסות המדינה, אזי שקצבת הנכה עתידה להתחלק באופן שווה וזהה בין בעל הלקות לבין המוסד המטפל בו. לעומת זאת, גם אילו אדם זכאי לחלק יחסי מן הקצבה והינו מתגורר במוסד מטפל אשר ממון על ידי המדינה, נקבעה תקרת קצבה מינימלית אשר גובהה הוא 445 ש"ח.

קצבת נכות לנוכח חזרה לשוק התעסוקה

רוצה לומר, אילו אדם החל לעבוד ולהתפרנס בזכות עצמו אף כי הוא זכאי לקבלת קצבת נכות, הסכום אשר ירוויח ממשלח ידו לעולם יהיה גבוה יותר מאשר הוא מקבל מהקצבה. כאשר לדוגמה אילו אדם זכאי לקצבה בגובה 3,700 ש”ח, כל עוד משלח ידו מציב אותו עד שכר המינימום (5,300 ש”ח) הוא אינו יפגע כלל כתוצאה מעבודתו.

כמו כן, במידה והוא משתכר מעל לגובה שכר המינימום, תתקיים הפחתת שחר בהתאם לגובה הכנסתו, כאשר לעתים רבות גובה הקצבה יתקרב לכיוון מלוא קצבת הנכות הסטנדרטית – קרי כ- 3,700 ש”ח

כפל זכאויות – מה מקבלים?

בנוסף, הנחיה חדשה כתוצאה מהרפורמה בראשית 2022 קבעה כי במידה ובעל קצבת נכות זכאי גם לקצבת ילד נכה ו/או קצבת שירותים מיוחדים, במשך 3 החודשים הראשונים הוא יהיה זכאי לקבלת הקצבה הגבוהה מהאפשרויות, כלומר: קצבת נכות וקצבת ילד נכה, או קצבת נכות וקצבת שירותים מיוחדים.

אילו מסמכים יש להכין למען הכנת תביעה לקצבת נכות?

כמו כן, המוסד לביטוח לאומי מעמיד לטובת הציבור מחשבון אשר מאפשר לציבור הרחב להיחשף ולבחון את סוג המסמכים אשר עליו להכין למען הגשתם לוועדה הרפואית אשר תקבע אם ובאיזו מידה הוא זכאי לקצבת נכות.

החיפוש נעשה על בסיס הלקות והנכות אשר קיימת לאותו אדם, כאשר לעתים רבות מומלץ לבחון האם קיימת לאותה נכות תסמיני רקע אשר צירוף סימוכין לפגיעה בהם עלולה במידה רבה להעניק לתובע אחוזי נכות מצטברים כתוצאה מלקויות אשר קיימות לו ב- 2 מישורים.

לדוגמה, אדם אשר סובל מבעיה נוירולוגית אשר מתבטאת בהיעדר יכולתו לישון, יקבל מהמחשבון של המוסד לביטוח לאומי את הדרישה להמציא ולהנפיק את המסמכים הבאים כלדקמן:

 • מכת סיכום מרופא – פסיכיאטר
 • מכתב סיכום מרופא – נוירולוג
 • מכתב סיכום מפסיכולוג
 • תוצאות בדיקת מעבדת שינה (בנוסף לתוצאות בדיקת EEG)

לכן, מומלץ במידה רבה לבצע בדיקה קרדינלית שכזו על מנת להבטיח כי הוועדה הרפואית אשר על פיה יישק דבר תיחשף למלוא היבטי הפגיעה בעודה מתכנסת על מנת לחרוץ גורלות ולקבוע בעניינו של אדם המבקש הכרה וסיוע לאור קשייו היום יומיים.

הליך הגשת התביעה לקצבת נכות – תביעה במסלול מהיר

בהמשך לכך, משנעשו ההכנות הרלוונטיות הכרוכות בהנפקת המסמכים אשר מעידים כי קיימת זכאות לאותו אדם בעבור קצבת נכות, עליו לבחון טרם לכן האם הוא זכאי להגשת תביעת נכות במסגרת מסלול מזורז, או שמא לאור נכותו ולקותו הוא מיועד להגישה באמצעות המסלול הרגיל.

המסלול המזורז מיועד לבעלי נכות ולקות אשר קשורה בהיבטים הבאים כדלקמן:

 • חולים במחלות ממאירות אשר מטפלים בה בשוטף ו/או אשר הוגדרו כחולים סופניים
 • בעלי נכות נפשית של מעל ל- 50%
 • בעלי לקות שכלית העולה על 40% על פי משרד הרווחה
 • חולי שחפת קשה
 • מושתלי איברי כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב ומח עצם – עד 12 חודשים ממועד ההשתלה
 • חולי מחלות קשות ו/או זיהומיות אשר מטופלים בשגרה
 •  חוסר תפקוד ב- 2 גפיים ו/או ריתוק לכיסא גלגלים

כלומר, אילו אדם אשר מחזיק בנכות אשר מצוינת לעיל מעוניין להגיש את תביעתו במסלול המהיר, מסלול אשר תינתן פסיקה אודותיו מבלי הצורך לזמן את התובע לבחינת וועדה רפואית כיוון שזו תסתמך אך ורק על המסמכים אשר יעמיד לטובתה אותו אדם, עליו לחתום בעת הגשת התביעה כי הוא מאשר כי כך תתקבל החלטה בעניינו.

מנגד, במידה ויתרשם מי מבין חברי הוועדה ו/או רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי כי קיים צורך לבחון את מצבו הרפואי של התובע בטרם תתגבש החלטה בעניינו, אזי שייתכן ואף על פי כי הוא רשאי להגיש את תביעתו במסלול המהיר – הוא ייקרא לבחינה בדומה למסלול הרגיל, אך כאשר יעשו מאמצים לגבש החלטה בעניינו בתוך חודש ימים ממועד הגשתה.

הליך הגשת תביעה לקצבת נכות – מסלול רגיל

כמו כן, בעבור נכים ובעלי לקויות אשר אינם מורשים להגשת תביעתם במסלול המהיר, קיים הצורך להגיש את תביעתם באמצעות – "טופס תביעה לקצבת נכות כללית", אשר לו יתווספו כלל המסמכים הרלוונטיים שציין מחשבון המוסד לביטוח לאומי, כאשר במידה והתביעה מוגשת בשמו של אדם אחר מפאת נכותו, אזי שקיים הצורך לצרף ייפוי כוח מתאים המסמיך את המגיש לעשות זאת.

בנוסף לכך, מומלץ לצרף את כלל המסמכים הרפואיים מהיסטוריית הטיפול של התובע, כדוגמת אשפוזים, ניתוחים, מרשמי תרופות ואבחוני רופאים שונים, על מנת להעניק משקל נוסף למהימנות הצורך.

זימון לבחינה על ידי וועדה רפואית

לאחר מכן, משהוגשה התביעה, עתיד התובע להיות מזומן לבחינה על ידי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, כאשר זו תבחן לנוכח התייצבותו את אחוזי הנכות הקיימים לו, כאשר במידה והתובע יימצא זכאי ולאור אחוז הנכות שנקבע לו, בהתאם להכנסותיו אשר דווחו כדרך קבע למוסד לביטוח לאומי ייקבע גובה הקצבה אשר לה הוא זכאי.

לאחר בחינת הוועדה ישלח מכתב מטעמה אשר מכריז על קביעתה ועל גובה הפיצוי אשר לאורו הנכה זכאי לקבלת תשלום הקצבה, אשר יימסר לו במסגרת 90 הימים ממועד בו הוכרה לקותו ונכותו על ידי המוסד לביטוח לאומים. כמו כן, הקצבה תשולם כדרך קבע ב- 28 לחודש לחשבון הבנק של התובע או של מיופה כוחו, קרי האפוטרופוס שלו.

ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

בנוסף לכך, לעתים עולים חילוקי דעות בין בעלי לקויות אשר סבורים כי גובה הקצבה אשר נפסקה בעבורם אינה גדולה דיו בכדי לקיים את צרכיהם כאשר הם חשים שהוועדה לוקה בחסר בבחינת מצבם הרפואי.

לפיכך, קיימת אפשרות בעבור כל אדם אשר הגיש תביעה לאחוזי נכות לערער הן על קביעת הוועדה הרפואית אשר פסקה לו את גובה אחוזי הנכות והן על קביעת דרגת אי הכושר אשר נקבעה לו מלכתחילה, אשר היוותה תנאי מקדים להגשת תביעה זו מלכתחילה.

לסיכום – תביעת קצבת נכות כהליך קרדינלי למען המשך שגרת חיים תקינה

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, בהינתן הסימוכין והמסמכים הרלוונטיים עולה בידו של כל אשר זכאי לכך לקבל פיצוי משמעותי ואשר מהווה תוספת הכנסה שמהווה בבת עינו של כל אדם, בוודאי אילו צומצמה יכולתו להשתכר.

לפיכך, מומלץ במידה רבה להגיש את תביעת קצבת נכות באופן אשר הולם את כלל שלבי ההליך, כלומר כאשר נעשית הבדיקה בצמוד להנחיות המוסד לביטוח לאומי, ולאור המסמכים הרלוונטיים אשר האחרון דורש למען שיפור סיכויי קבלתה.

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

מימוש זכויות רפואיות

מימוש זכויות רפואיות

רק עם המומחים בתחום

סובלים מבעיה רפואית? מיואשים מהביטוח הלאומי?!
סובלים מבעיה רפואית?
מיואשים מהביטוח הלאומי?!

מלאו פרטים ואנו נדאג לשאר - ללא התחייבות

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank You

תודה על פנייתך

אנו ניצור עמכם קשר
בהקדם האפשרי

Contact Us

צרו איתנו קשר

רוצים שנחזור אליכם?
מוזמנים להשאיר פרטים ואנו
ניצור עמכם קשר בהקדם

דילוג לתוכן